Menu

Prístrojové riešenia pre elektrické testovanie navrhnuté pre vaše potreby.

Impozantná história

Megger - viac, než si myslíte.

Pochopenie každého aspektu energetickej siete - od generovania, cez prenos, až po distribúciu - je to čo vyznačuje celosvetového lídra v meracej a diagnostickej technike pre energetiku a priemysel. Vyžaduje to veľké investície do výskumu a vývoja, čo bolo pre Megger typické aj v minulosti a zostáva platné aj v súčasnosti.   ​

Rozdelenie nášho produktového portfólia do 6 aplikačných segmentov nám umožňuje cielene zohladňovať špecifické požiadavky našich zákazníkov v jednotlivých oblastiach energetiky a priemyslu. Táto špecializácia nám pomáha sledovať aktuálne trendy a reagovať flexibilne na aktuálne zmeny v požiadavkách praxe. Vďaka tomuto know how a vďaka podpore zo strany našich aplikačných špecialistov vieme ušiť naše produkty a služby na mieru našim zákazníkom a garantovať, že vždy platí "Power on" !

 

Megger kariéra

Vzrušujúce príležitosti

Značka Megger je už v súčasnosti v oblasti energetiky silným a rešpektovaným menom. Ale v dnešnej dobe digitálnej transformácie chceme ako Megger ešte zintenzívniť náš kontakt so zákazníkmi, aby sme boli skutočne výnimoční.

Ak si myslíte, že máte schopnosti, ktoré nám pomôžu naplniť naše ambície, budeme radi, ak nás kontaktujete.

Čo iného by ste chceli vidieť?