Menu

Prístrojové riešenia pre elektrické testovanie navrhnuté pre vaše potreby.

Obľúbené videá

Impozantná história

Megger - viac, než si myslíte.

Pochopenie každého aspektu energetickej siete - od generovania, cez prenos, až po distribúciu - je to čo vyznačuje celosvetového lídra v meracej a diagnostickej technike pre energetiku a priemysel. Vyžaduje to veľké investície do výskumu a vývoja, čo bolo pre Megger typické aj v minulosti a zostáva platné aj v súčasnosti.   ​

Rozdelenie nášho produktového portfólia do 6 aplikačných segmentov nám umožňuje cielene zohladňovať špecifické požiadavky našich zákazníkov v jednotlivých oblastiach energetiky a priemyslu. Táto špecializácia nám pomáha sledovať aktuálne trendy a reagovať flexibilne na aktuálne zmeny v požiadavkách praxe. Vďaka tomuto know how a vďaka podpore zo strany našich aplikačných špecialistov vieme ušiť naše produkty a služby na mieru našim zákazníkom a garantovať, že vždy platí "Power on" !

 

Čo iného by ste chceli vidieť?