Menu

VAX020

2 kV vysokonapäťový zosilňovač

Produktová dokumentácia
  • Samostatný vysokonapäťový zosilňovač, umožňujúci merať kapacitu a stratový činiteľ pri skúšobnom napätí 2 kV
  • Spoľahlivá a osvedčená metóda dielektrickej spektroskopie (DFR/FDS), zaručujúca maximálnu kvalitu merania
  • Veľký frekvenčný rozsah od 0 do 1 kHz
  • Kompaktné rozmery, hmotnosť < 5 kg

Zosilňovač VAX 020 umožňuje zväčšiť rozsah skúšobných napätí systému IDAX z 200 V na 2 kV. Tým sa zvýši schopnosť vykonávať presné merania v extrémnych prostrediach so silným rušením, napríklad v rozvodniach jednosmerného vysokého napätia.

Okrem merania kapacity a stratového činiteľa (účinníka) pri 50/60 Hz, možno takto získať cenné informácie o technickom stave izolácie akéhokoľvek vysokonapäťového zariadenia meraním jej dielektrických vlastností. Touto metódou je možné stanoviť aj obsah vlhkosti v izolačnom oleji/papieri.

Technical Documents
Technický návod
Case Study on IDAX300 and VAX020