Menu

LTW425

2-vodičové testery vypínacej slučky bez vybavenia chrániča svysokým rozlíšením

Produktová dokumentácia
  • 2-vodičový tester vypínacej slučky bez vybavenia chrániča
  • Meranie pri 50 V až 440 V
  • Testovanie v sieťach 110 V s vyvedeným stredom
  • Testovanie v inštaláciách kategórie CAT IV
  • Automatické spúšťanie testu
  • Rozlíšenie 0,001 Ω

Tieto nové dvojvodičové testery vypínacej slučky Megger dokážu merať impedanciu vypínacej slučky v elektrickom obvode pod napätím, t.j. bez toho, aby bolo nutné odpájať obvod od elektrickej siete.

Nové prístroje série LTW300 umožňujú testovať vypínacie slučky dvojvodičovou metódou s vysokým rozlíšením v širokom rozsahu napätí tak, aby nedošlo k vybaveniu prúdových chráničov s citlivosťou 30 mA.

Súvisiace produkty