Menu

DLRO2

2 A digitálny mikroohmeter

  • Nový tester nízkych odporov s funkciou diferenčného merania voči uloženej referenčnej hodnote
  • Použitie dlhých pripojovacích káblov pre testovací prúd 1 A bez negatívneho ovplyvnenia dĺžky merania 
  • Bezpečné merania odporov pre indukčné záťaže prúdom 1 A 
  • Aktívna ochrana proti neplánovanému pripojeniu do obvodu aj pre napätie <600 V bez prepálenia poistky 
  • Ideálny pre vonkajšie použitie s krytím IP54 proti prachu a vlhkosti 
  • Bezpečnostná kategória prístroja CATIII 600 V/CATIV 300 V 

Dosahujte rýchle, presné a opakovateľné merania - aj v zložitých prostrediach s rôznymi rušeniami - pomocou ručného 2 A digitálneho mikroohmmetra DLRO2. 

Meracím prístrojom DLRO2 dokážete zmerať nízke hodnoty odporov v širokom spektre aplikácií. Uplatnenie si nájde v železničnej doprave, letectve ako aj v rôznych priemyselných aplikáciách. Tento odolný prístroj prichádza s novou funkciou diferenčného merania, ktoré umožňuje vykonávať merania opakovane tak, aby boli ľahko porovnateľné s počiatočným referenčným meraním. Merací prístroj naviac prevádza percentuálnu zmenu diferenčného merania na pohyb ukazovateľa na displeji, takže zmeny sú jasne viditeľné. 

Ak si podmienky merania vyžadujú použitie dlhých testovacích káblov, tak sa k DLRO2 nimi môžete pripojiť bez toho, aby bola negatívne ovplyvnená rýchlosť a bezpečnosť merania. Merací prístroj má na to určené dlhé pripojovacie káble na optimalizovanie výstupu a vďaka nim môže byť merací prúd až 1 A do úrovne 4 ohmov. Voliteľným príslušenstvom k DLRO2 pripojovacie káble na káblovom bubne, preto je tento tester ideálny pre testovanie napr. veterných turbín alebo prepäťových ochrán elektroniky.

Produktová dokumentácia
Quick start
DLRO2
Technical Documents
Technický návod
DLRO2 safety warnings
Technický návod
DLRO2: long test lead test mode
Technický návod
DLRO2: diference meter