Menu

PCA2

Analyzátor stavu ochrán pri záťaži

  • Kompletné testovanie systému (ochrana, vypínač, vybavovací mechanizmus, prúdový transformátor, kabeláž atď.) súčasne
  • Záznam celej činnosti ochrán (pred, počas a po poruche, vybavení či opätovnom zopnutí)
  • Zachytenie kritického „prvého vybavenia“
  • Tester/časovač na testovanie pri záťaži alebo bez záťaže
  • Analyzátor vypínačov pri záťaži alebo bez záťaže
  • Univerzálny pamäťový osciloskop/záznamník udalostí s exportom vo formáte COMTRADE
  • Rýchly prenos dát do počítača prostredníctvom USB kľúča

Analyzátor PCA2, vyvinutý v spolupráci s významnou európskou energetickou spoločnosťou, obsahuje vyspelý prúdový zdroj a viackanálový záznamník prúdu/napätia/stavu kontaktov s veľkou pamäťou a vysokým rozlíšením. Zdroj aj záznamník možno používať súčasne aj nezávisle.

 

Celý systém možno ovládať pomocou farebnej dotykovej obrazovky s veľkým jasom a vysokým rozlíšením. Zabudovaná tlačiareň poskytuje výhodu okamžitej tlače výsledkov. Cez USB port možno výsledky rýchlo a pohodlne preniesť na „USB kľúč“ a z neho do počítača PC. Taktiež k nemu možno pripojiť čítačku čiarového kódu, ktorá môže uľahčiť zadávanie údajov o testovanom objekte.

PCA- Protection Condition Analyser
PCA Software and Operating Manual
PCA.zip
13,9 MB | 25.07.18