Menu

ARM Filter LSG 300

ARM filter pre stabilizáciu oblúka

Produktová dokumentácia
  • Spoľahlivá stabilizácia oblúka
  • Jednoduchá obsluha
  • Vhodné ako prenosné zariadenie, ale aj pre zabudovanie do meracieho vozidla

ARM filter LSG300 v kombinácii s rázovým generátorom a vhodným reflektometrom umožňuje predmerať vysokoohmové poruchy na VN- a NN-kábloch metódou ARM (oblúková reflexná metóda).