Menu

ADX

Automatický statický analyzátor točivých strojov

 • Možnosť vytvárania testovacích sekvencií na mieru pre každý typ zariadenia
 • Databázová štruktúra umožňujúca efektívnu správu výsledkov merania aj pri veľkom množstve zariadení
 • Bezpečný analytický softvér PowerDB na analýzu dát v cloude
 • Možnosť výberu manuálneho, automatického alebo sekvenčného testovania
 • Kontextová nápoveda uľahčuje ovládanie
 • Jednoduché vyhľadávanie v databáze
 • Nástroje pre asset management

Megger Baker ADX predstavuje inovatívny a transformačný skok vpred v oblasti testovania točivých strojov v čoraz náročnejších podmienkach súčasných prevádzok.  Softvér ADX vyvinutý s využitím Linuxu na operačnom systéme Android sa dá ľahko aktualizovať prostredníctvom pripojenia k LAN alebo Wi-Fi.  Veľký 10,4" dotykový displej je odolný a so skvelou viditeľnosťou aj na dennom svetle. 

Základnou požiadavkou pre odolné testovacie zariadenie je optimálna sada meracích vodičov. Zariadenie ADX má kombinované vysokonapäťové / nízkonapäťové odpojiteľné Kelvinove testovacie vodiče vyhovujúce bezpečnostnej norme IEC61010, s menovitým napätím do 16 kV s veľkými kliešťami. Vodiče sú k dispozícii jednotlivo alebo v súpravách, takže v prípade ich poškodenia je možné ich vymeniť  v teréne bez toho, aby bolo nutné zariadenie posielať do servisu - čo šetrí čas a peniaze.

Interná záložná batéria umožňuje premiestňovať ADX medzi testovanými zariadeniami bez toho, aby bolo nutné ho vypínať a reštartovať pre každé nové skúšanie na inom mieste.

Séria ADX zahŕňa modely určené na vykonávanie testov pri napätí až do 15 kV. ADX je k dispozícii v 5 základných variantách: 4 kV, 6 kV, 12 kV, 15 kV a 15 kV-A (rozšírené o testovanie komutátorov DC motorov). Spojením modelu ADX s jednotkou PPX je možné zvýšiť skúšobné napätie až na 40 kV pre testovanie VN motorov a generátorov.

Analyzátor ADX ponôka nasledujpce testy:

 • Odpor vinutia
 • Indukčnosť
 • Kapacita
 • Izolačný odpor (IR)     
 • Dielektrická absorpcia (DA)
 • Polarizačný index (PI)
 • DC skúška výdržným napätím
 • DC skúška stupňovitým napätím 
 • DC skúška s kontinuálnym zvyšovaním napätia
 • Rázová skúška s patentovaným vyhodnotením EAR+™
 • Meranie čiastkových výbojov počas rázovej skúšky
Produktová dokumentácia
Quick start
ADX
ADX

Below are links to download the ADX firmware update installer v2.0.4.6 and the ADX Print Engine offline report printing application rev 3. Instructions for installing these items are included in the Documents section.

ADX Firmware Update Procedure_1
ADX-Firmware-Update-Procedure_1.pdf
636,1 KB | 18.05.23