Menu

ADX

Automatický statický analyzátor točivých strojov

 • Možnosť vytvárania testovacích sekvencií na mieru pre každý typ zariadenia
 • Databázová štruktúra umožňujúca efektívnu správu výsledkov merania aj pri veľkom množstve zariadení
 • Bezpečný analytický softvér PowerDB na analýzu dát v cloude
 • Možnosť výberu manuálneho, automatického alebo sekvenčného testovania
 • Kontextová nápoveda uľahčuje ovládanie
 • Jednoduché vyhľadávanie v databáze
 • Nástroje pre asset management

Megger Baker ADX predstavuje inovatívny a transformačný skok vpred v oblasti testovania točivých strojov v čoraz náročnejších podmienkach súčasných prevádzok.  Softvér ADX vyvinutý s využitím Linuxu na operačnom systéme Android sa dá ľahko aktualizovať prostredníctvom pripojenia k LAN alebo Wi-Fi.  Veľký 10,4" dotykový displej je odolný a so skvelou viditeľnosťou aj na dennom svetle. 

Základnou požiadavkou pre odolné testovacie zariadenie je optimálna sada meracích vodičov. Zariadenie ADX má kombinované vysokonapäťové / nízkonapäťové odpojiteľné Kelvinove testovacie vodiče vyhovujúce bezpečnostnej norme IEC61010, s menovitým napätím do 16 kV s veľkými kliešťami. Vodiče sú k dispozícii jednotlivo alebo v súpravách, takže v prípade ich poškodenia je možné ich vymeniť  v teréne bez toho, aby bolo nutné zariadenie posielať do servisu - čo šetrí čas a peniaze.

Interná záložná batéria umožňuje premiestňovať ADX medzi testovanými zariadeniami bez toho, aby bolo nutné ho vypínať a reštartovať pre každé nové skúšanie na inom mieste.

Séria ADX zahŕňa modely určené na vykonávanie testov pri napätí až do 15 kV. ADX je k dispozícii v 5 základných variantách: 4 kV, 6 kV, 12 kV, 15 kV a 15 kV-A (rozšírené o testovanie komutátorov DC motorov). Spojením modelu ADX s jednotkou PPX je možné zvýšiť skúšobné napätie až na 40 kV pre testovanie VN motorov a generátorov.

Analyzátor ADX ponôka nasledujpce testy:

 • Odpor vinutia
 • Indukčnosť
 • Kapacita
 • Izolačný odpor (IR)     
 • Dielektrická absorpcia (DA)
 • Polarizačný index (PI)
 • DC skúška výdržným napätím
 • DC skúška stupňovitým napätím 
 • DC skúška s kontinuálnym zvyšovaním napätia
 • Rázová skúška s patentovaným vyhodnotením EAR+™
 • Meranie čiastkových výbojov počas rázovej skúšky
Produktová dokumentácia
Quick start
ADX