Menu

Baker WinAST

Automatizovaný analyzátor statorov

Produktová dokumentácia
 • Plne automatizované testovacie zariadenie určené na kontrolu kvality pre výrobcov statorov
 • Možnosť dodania podľa špecifikácií každého zákazníka, s použitím osvedčených a spoľahlivých komponentov, v dizajne stojanových skríň
 • Štandardné testy-zahŕňajú: AC a DC hipot-skúšky výdržným napätím (s detekciou mikro-oblúkov pre detekciu akýchkoľvek preskokov voči zemi - jediná overená metóda pre zistenie porúch tohto typu), rázová skúška, meranie induktivity, meranie odporu vinutia s teplotnou a koronovou kompenzáciou
 • Skúška smeru otáčania (voliteľné) pre skúšanie statorov a cievok
 • Konfigurovateľné s radom ďalších možností testovania
 • Vysoko citlivé počítačom riadené testovanie, analýza a generovanie reportov robia testovanie prakticky automatickým
 • Funguje na aplikácii založenej na systéme Microsoft Windows 7, s intuitívnym používateľským rozhraním
 • Diagnostikuje výrobné procesy aj výrobky samotné
 • Môže byť integrované do plne automatizovaných liniek s inými zariadeniami s komunikačným rozhraním PLC (alebo hostiteľským-riadiacim počítačom)
 • Navrhnuté pre dlhé roky stáleho priemyselného využitia
 • Rekalibrácia sa môže vykonať priamo na mieste, s úpravami softvérových koeficientov-vďaka jednoduchému menu (aj s použitím postupov ISO)
 • Vysokonapäťová verzia Baker WinAST - HV WinAST - je dostupná pre testovanie cievok s nízkou indukciou a pre testovanie statorov s výkonom nad 500 kW, alebo nad 575 V AC

Spoločnosť Megger Baker Instruments navrhuje a vyrába testovacie systémy elektrických motorov a generátorov aj priamo pre ich výrobcov (OEM), čím pomáha zabezpečiť aby ich motory a cievky spĺňali, alebo prekračovali očakávania kvality v súlade s normami a požiadavkami zákazníkov. Baker WinAST a Baker HV WinAST sú nami navrhnuté, plne automatizované, vysoko-výkonné testovacie jednotky, schopné testovať tisíce zariadení a cievok za deň, v závislosti na veľkosti motorov, ich typov, alebo spôsobov testovania.

Tieto automatizované testery statorov sú určené na testovanie striedavých motorov od najmenších, až po motory s výkonom 5000 koní, a na jednosmerné motory do výkonu až 1500 koní. Výrobcovia vinutí motorov, statorov, cievok, alternátorov a rotorov používajú Baker WinAST aby sa vyhli lodiam s (DOA-nefunkčným) tovarom, motorom ktoré predčasne zlyhali, alebo zlyhali po uvedení do prevádzky.

Na rozdiel od iných analyzátorov vo veľkovýrobe, tento systém nevyžaduje „vzorové vinutie“ na vykonávanie rutinných výrobných testov, a prevádzkovateľ teda nemusí prestaviť testovacie napätie alebo hraničné limity pri prepnutí výroby na iný model motora. Všetky testovacie parametre sú naprogramované do hlavného súboru, ktorý môže byť zvolený v priebehu chvíle. Po vytvorení nového súboru, užívateľ je vyzvaný na zadanie všetkých potrebných informácií o produkte a môže ich uložiť do 160 GB vstavaného HDD