Menu

MTO300 and MTO330

Automatizovaný ohmmeter na meranie transformátorov so šiestimi vinutiami

  • Automatizované meranie na 8 svorkách/6 vinutiach
  • Metóda súčasnej magnetizácie jadra
  • Testovanie funkčnosti prepínačov odbočiek pod záťažou
  • Obsahuje funkciu automatickej demagnetizácie.
  • Automatické vybíjanie
  • Softvér Power DB (MTO330)

Prístroje série MTO 300 umožňujú merať odpor na transformátoroch s ôsmimi svorkami/šiestimi vinutiami. Používateľovi šetria čas tým, že dokážu merať všetkých 6 štandardných vinutí transformátora bez toho, aby bolo počas merania nutné prepájať meracie vodiče.

Prístroje série MTO3xx využívajú rovnaké meracie vodiče ako prístroje série Megger TTR300. Používatelia, ktorí potrebujú merať prevod transformátora aj odpor vinutí, tak môžu ušetriť čas aj peniaze, keďže na pripojenie k transformátoru im stačí len jedna súprava meracích vodičov.

MTO

MTO 210/330 Firmware and Software Updates

The Megger Valley Forge, USA factory and select Megger Authorized Service Centers (ASCs) can perform updates. If you do not feel capable of performing updates properly, please contact your nearest Megger sales representative for information on where to return your instrument for updates.

Carefully read all instructions and backup your data before performing any updates.

Only update the firmware or software if you are experiencing difficulty with your instrument or if you have a specific need to do so.

 

!! WARNING !!

Incorrect installation of updates and incomplete updates may cause an error and make the equipment unusable.

If damage occurs from improper updates, customer is responsible for repair costs.

 

MTO 210

1. Install PowerDB Upgrade (11) [optional]:

a. Download PowerDB 11 (You will be redirected to www.powerdb.com/download)


2. Install Firmware Upgrade:

a. MTO 210 Upgrade Instructions

b. Download MTO 210 Upgrade Installer

 

MTO 300/330 

1. PowerDB PC Upgrade [Optional]. DO NOT INSTALL THIS ON THE MTO 330:

a. Download PowerDB 11 (You will be redirected to www.powerdb.com/download)

b. MTO 330 PC Quick Manual

c. MTO 330 Quick Manual


2. Download Brother PocketJet 6 Installer [Accessories]:

a. MTO 330 Brother PocketJet 6 Install Instructions

b. Download MTO 330 Brother PocketJet 6 Installer

MTO 330 Brother PocketJet 6 Install Instructions
BrotherPJ6_Installation.pdf
172,4 KB | 10.06.20
Download MTO 210 Upgrade Installer
UpdateMTO210-T2-0-B3-1_1.zip
432,5 KB | 10.06.20
Download MTO 330 Brother PocketJet 6 Installer
UD0001_PKG.zip
846,9 KB | 10.06.20
MTO 210 Upgrade Instructions
MTO210_Update_Instructions_1-1.pdf
387,9 KB | 10.06.20
MTO 330 PC Quick Manual
MTO-PC-Quick-Manual.pdf
786,5 KB | 10.06.20
MTO 330 Quick Manual
MTO-330-Quick-Manual.pdf
435,7 KB | 10.06.20