Menu

TORKEL900

Tester vybíjania batérií

  • Testovanie vybíjania slúži na úplný prehľad o kapacite batérie
  • Vylepšené bezpečnostné funkcie vrátane bezpotenciálového pripojenia a bezpečnostnej poistky
  • Schopnosť otestovať batériu bez jej odpojenia od systému
  • Vysoká kapacita vybíjania skracuje čas testovania
  • Kompletný samostatný testovací systém vybíjania

TORKEL 900 je štvrtou generáciou v sérii testovacích systémov Megger, s dôveryhodným testom vybíjania batérií. Testovanie vybíjania na batérii je jedinou spoľahlivou metódou, ktorá poskytuje komplexný prehľad o kapacite batérie a je preto neoddeliteľnou súčasťou pravidelných programov údržby batérie.

Skúšky so zariadením TORKEL 900 sa môžu vykonávať pri konštantnom prúde, konštantnom výkone, konštantnom odpore, alebo v súlade s predbežne zvoleným profilom zaťaženia. Spolu so záznamníkom napätia buniek BVM, pripojeným priamo k TORKEL 900, sa stáva kompletným a samostatným systémom testovania výbíjania batérie.

Prístroj TORKEL sa pripojí k batérii, nastaví sa výbojový prúd a úroveň alarmu (napätie, kapacita, čas). Po spustení výbíjania udržuje TORKEL konštantu na prednastavenej úrovni. Keď napätie klesne na úroveň mierne nad konečným napätím, TORKEL vydá alarm. Ak napätie klesne tak nízko, že existuje riziko hlbokého vybitia akumulátora, TORKEL vypne test. Všetky hodnoty sú uložené v TORKELe a môžu byť ľahko prenesené pomocou USB kľúča do počítača na vyhodnotenie.

Testovanie sa môže vykonať bez odpojenia batérie od zariadenia, ktoré napája. Prostredníctvom tlmiaceho ammeteru DC meria TORKEL celkový prúd batérie, pričom ju reguluje na konštantnej úrovni. Okrem toho silná vybíjacia schopnosť TORKELu dáva príležitosť skrátiť čas skúšky. Vybíjanie môže prebiehať až do 220 A, a ak je potrebný vyšší prúd, môžu byť navzájom prepojené dve, alebo viac jednotiek TORKEL, alebo jednotiek mimoriadnej záťaže TXL.

TORKEL900
TORKEL900 viewer
TORKEL-Viewer-R01J-Setup.zip
16,1 MB | 02.09.21