Menu

BVM, BVM300 and BVM600

Monitor napätia batérií

  • Automatizácia merania napätia batérií pri kapacitných testoch
  • Rozšíriteľnosť až na 120 modulov prostredníctvom reťazového zapojenia
  • Vysoká presnosť a stabilita merania zárukou presnosti zbieraných údajov
  • Spolupracuje so softvérom TORKEL Win a softvérom PowerDB na správu výsledkov testov
  • Veľký napäťový rozsah
  • Jednoduché zapojenie a uvedenie do prevádzky

BVM je zariadenie na meranie napätia batérií za účelom kapacitného testovania veľkých priemyselných batérií, a batériových priemyselných bánk, používaných v UPS systémoch rozvodní, telekomunikačných a dátových centier. V kombinácii so záťažovým testerom, ako napr. zariadenie TORKEL a testovacím a vyhodnocovacím softvérom, ako sú PowerDB a TORKEL Win, umožňuje BVM vykonávať plne automatizované testovanie batériových bánk, v súlade s IEC štandardami. Takéto testovanie zároveň vyhovuje ERC/FERC požiadavkám.

BVM je navrhnutý v modulárnej forme , kde jeden modul BVM je použitý na každú testovanú batériu alebo “jar” reťazec batérií. Jednotlivé moduly BVM sú vzájomne prepojené do reťazca a umožňujú tak jednoduchú a ekonomicky nenáročnú možnosť rozšíriteľnosti, pre účely testovania batériových bánk, od malých, až po veľké.