Menu

BPS 5000-C

Prepaľovací zdroj

Produktová dokumentácia
 • Najvýkonnejší samostatný prepaľovací zdroj s prepaľovacím prúdom až 110A
 • Riadiaci zdroj pre VN-skúšobné zdroje AC, DC a VLF (0,1Hz)
 • V kombinácii s vhodným reflektometrom umožňuje predmeranie vysokoohmových porúch metódou tzv. ARM prepaľovania (živého prepaľovania), pre ťažko zamerateľné poruchy, ako je napr. lokálne zaťečenie kábla.
 • DC testovanie až do 110kV v kombinácii s externým zdrojom
 • Prepalovanie až do 110A
 • 0,1 Hz testovanie až do 54kV / 5uF v kombinácii s externým zdrojom
 • Zdroj jednosmerného impulzného napätia pre účely lokalizácie plášťových porúch metódou krokového napätia (v kombinácii s prijímačom krokového napätia ESG NT)

Prepaľovací zdroj BPS5000-C je zvyčajne zabudovaný do meracích vozidiel určených na lokalizáciu porúch káblov, ale môže byť tiež použitý ako prenosné zariadenie na zníženie prechodového odporu káblových porúch. Samotná digitálna riadiaca jednotka môže byť použitá ako prepaľovací zdroj s vysokým výkonom pre ťažko identifikovateľné poruchy káblov a navyše môže zároveň slúžiť ako riadiaci zdroj pre VN-skúšobné zdroje DC a 0,1Hz. 

EasyProt

Version for use with:

 • MFM10
 • ETray
 • Easytester 10/20kV
 • NIM 1000
 • VLF Sinus 28/30/34/51/54
 • VLF Sinus 45/62 (TDM 45/62-P)

 

Installation instructions:

 • Download the zip archive.
 • Open the zip archive.
 • Copy the EasyProt62 folder to the desired installation folder.
 • Open the installation folder.
 • Double-click on EasyPro.exe, if you want to import log files from any aforementioned product other than VLF Sinus 62.

otherwise....

 • Double-click on EasyProt_62.exe, if you want to import VLF Sinus 61 log files.