Menu

SFX25-1150 M

Mobilný káblový merací systém 25 kV, 1150 J

Produktová dokumentácia
  • Kompaktný mobilný káblový merací systém do 25kV
  • Výkonná ARM metóda na predmeranie vysokoohmových porúch
  • Špičkový reflektometer Teleflex SX s podporpu VN-predmeracích metód
  • Extrémne robustný a odolný dizajn
  • Batéria na prevádzkovanie bez sieťového napájania

Surgeflex 25 je kompaktný mobilný káblový merací systém na lokalizáciu porúch na NN- a VN-kábloch.

Systém ponúka maximálne skúšobné výstupné napätie 25kVDC a maximálne rázové napätie 25 kV pri rázovej energii 1150 J. jouloch a môže nájsť chyby na každom systéme podzemných vedení. Systém má integrované všetky dostupné VN- metódy na predmeranie vysokoohmových porúch, vrátane najpoužívanejšej metódy ARM (oblúková reflexná metóda). Súčasťou systému je reflektometer najvyššej generácie Teleflex SX s  10,5-palcovým farebným displejom. Súčasťou dodávky je aj batéria, ktorá umožňuje prevádzkovať systém bez sieťového napájania cca. po dobu 1,5 hod. Systém sa doáva na praktickom vozíku pre jednoduché presúvanie zariadenia v mieste merania.