Menu

CI

Zariadenie na identifikáciu káblov zo zväzku

Produktová dokumentácia
  • Identifikácia NN- a VN- káblov v beznapäťovom stave
  • Rozšírená verzia CI LCI umožňuje identifikovať NN-káble do 230V pod napätím

Identifikácia káblov zo zväzku je častým problémom prevádzkovateľov  káblov, resp. montážnych firiem. Určenie napr. poruchového kábla, ktorý má byť rozrezaný, v prípade súbehu s inými káblami, musí byť absolútne spoľahlivé, keďže nesprávna identifikácia môže mať katastrofické dôsledky nielen pre ostatné káble, ale aj pre samotného pracovníka vykonávajúceho montáž. Na tieto účely bolo vyvinuté zariadenie CI, ktoré umožňuje identifikáciu jednožilových, ako aj viacžilových káblov v beznapäťovom stave, teraz ešte jednoduchším spôsobom.

Zariadenie pozostáva z impulzného generátora CI Tx, z prijímača CI Rx a z flexibilných identifikačných klieští s priemerom 150 mm. Medzi kábel, resp. fázu, ktorú chceme identifikovať a zem pripojíme impulzný generátor, ktorý generuje pílovité impulzy s amplitúdou až do 100 A. Na odľahlom konci je identifikovaný kábel (žila) uzemnený. V okolí kábla sa vytvorí elektromagnetické pole, ktoré v mieste, kde chceme vykonať identifikáciu, snímame pomocou flexibilných identifikačných klieští pripojených k prijímaču CI Rx. Na jednotlivých kábloch následne vyhodnocujeme LED- indikátorom zobrazovanú veľkosť a smer prúdových impulzov. Len na jednom kábli, na ktorom je na odľahlom konci pripojený generátor, zmeriame výraznú výchylku v kladnom smere, na všetkých ostatných kábloch je smer toku prúdu opačný a výchylka je výrazne nižšia alebo nulová.

V rozšírenej verzii CI LCI je zariadenie doplnené o tzv. pulzný skratovač LCI Tx, ktorý umožňuje identifikáciu NN-káblov pod napätím. Pulzný skratovač sa pripojí v rozpojovacej skrini na fázu a nulový vodič alebo priamo do sieťovej zásuvky a v nasledujúcich skriniach smerom k napájaciemu trafu je možné pomocou prijímača CI Rx a identifikačných klieští (identickým spôsobom ako v beznapäťovom stave) identifikovať kábel, na ktorom sme pulzným skratovačom napojený.