Menu

Pil 8

Zariadenie na identifikáciu fáz

Produktová dokumentácia
  • Bezobsługowe przekaźniki cęgowe
  • Do pomiarów na rozdzielnicach każdego typu
  • Obsługa jednoosobowa
  • Bardzo łatwa praca
  • Najbezpieczniejsza metoda oznakowania faz zasilania

Sfázovanie VN- káblov je častým problémom praxe, pričom sa často pracuje metódami, pri ktorých nie sú dodržané predpisy z hľadiska bezpečnosti pri práci, najmä pokiaľ ide o zrušenie vyskratovania a uzemnenia fázovaného kábla. Zariadenie Phasenlux PIL 8 je vďaka použitiu novej fázovacej metódy výrazným prínosom nielen z hľadiska uľahčenia a urýchlenia sfázovania, ale práve aj z hľadiska zvýšenia bezpečnosti pri práci. Toto zariadenie umožňuje v súľade s platnými normami vykonať  sfázovanie pri zachovaní vyskratovania a uzemnenia jednotlivých fáz na oboch koncoch kábla.

Zariadenie Phasenlux PIL8 pozostáva zo špeciálneho generátora tónovej frekvencie a z 3 inteligentných identifikačných klieští, ktorými sa obopnú jednotlivé vyskratované a uzmenené fázové vodiče. V mieste, kde prevádzame sfázovanie (vo výkope) privedieme postupne na jednotlivé fázové vodiče signál z tónového generátora, ktorý indukuje v príslušných kliešťach napätie. Toto napätie nabije v kliešťach zabudovaný kondenzátor, ktorý následne slúži ako napájanie pre interný generátor klieští (kliešte nepotrebujú žiadne vlastné napájanie). Následne vyšlú tieto kliešte späť po kábli kódovaný signál, ktorý umožní na tónovom generátore, teraz vo funkcii prijímača, zobraziť identifikačné označenie klieští (napr. fáza L1a). Tento postup zopakujeme na všetkých troch fázach, pričom vždy na displeji generátora dostaneme výpoveď, od ktorých klieští sme prijali odozvu, t.j. na ktorú fázu sme pripojení. Okrem maximálnej bezpečnosti pri práci je výhodou tohto jedinečného systému aj efektívnosť celej metódy, keďže celé sfázovanie môže prevádzať jeden pracovník, po predošlom osadení klieští na odľahlom konci kábla. Zároveň je možné previesť identifikáciu fáz aj na druhú stranu kábla, za predpokladu, že máme k dispozícii druhú sadu identifikačných klieští. Tým sa celý proces sfázovania výrazne uľahčí a zrýchli. Prídavnou výhodou systému Phasenlux je, že ho je možné použiť aj v prípade zapúzdrených rozvádzačov, kde je problém sfázovania značne skomplikovaný.