Menu

EasyTest 20 kV

Skúšobný zdroj 0,1Hz a DC do 20kV

Produktová dokumentácia
  • Jednoduchá obsluha
  • Konfigurovateľné testovacie sekvencie
  • AC, DC a testovanie izolácie v jednom systéme
  • Elektronické protokolovanie skúšok na USB s prenosom a tlačou protokolov na PC 

EASYTEST 20kV je cenovo najdostupnejším prenosným VN-zdrojom 0,1 Hz a DC na prevádzkové napäťové skúšky VN-káblov do prevádzkového napätia 10kV. EASYTEST poskytuje výstupné napätie do 20kVef 0,1 Hz a do 20kV DC. Okrem toho umožňuje vykonávať plášťové skúšky s meraním zvodového prúdu a lokalizáciu plášťových porúch v kombinácii s prijímačom krokového napätia ESG NT.