Menu

Kto sme

Svet sa mení a s ním sa menia aj energie, ktoré poháňajú náš každodenný život. Vznikajúci dopyt po nových a čistejších formách energie a jej využitia si vyžaduje agilnejší, otvorenejší a inovatívnejší prístup hľadiaci do budúcnosti, dokonca až na hviezdy. Výraznú časť činnosti spoločnosti Megger počas celej jej histórie tvorí premýšľanie o tom, čo dovtedy nikomu nenapadlo. Niekto to dokonca môže nazvať „našou posadnutosťou“.

Už viac ako 100 rokov sa naše odhodlanie poskytovať špičkové riešenia na elektrické skúšanie a diagnostiku nevyrovná ničomu inému, iba našej oddanosti svetovým technikom, inžinierom a odborníkom v oblasti energetiky, ktorí používajú naše produkty. Ich schopnosť excelovať v tom, čo robia každý deň, je našou novou výzvou. Naše plány na ďalších päť rokov sú ambicióznejšie než kedykoľvek v histórii spoločnosti Megger.

V súčasnosti sme na dobrej ceste k zdvojnásobeniu veľkosti našej spoločnosti do roku 2021. Je to jeden z výsledkov stratégie všestranného rastu, vďaka ktorej rozvíjame náš globálny vplyv na nové trhy, dosahujeme väčšiu penetráciu produktov na existujúcich trhoch a zavádzame viacero prevratných a inovatívnych produktov, ktoré našim zákazníkom uľahčujú život a zvyšujú ich bezpečnosť.