Menu
Spoločnosť
Novinky
Kompletné riešenie pre testovanie transformátorov

Kompletné riešenie pre testovanie transformátorov

Equipment for testing transformers

TRAX je multifunkční měřicí systém pro transformátory a rozvodny. Tento systém nahrazuje četné individuální měřicí přístroje. Práce s přístrojem TRAX se tak stává časově úspornou a cenově efektivní
alternativou ke konvenčním metodám měření pomocí samostatných přístrojů.
TRAX je jedinečný systém na měření výkonových, distribučních a přístrojových transformátorů, jakož i celé řady jiných komponentů rozvoden. Systém TRAX, generuje proud až 800 A (TRAX 280) a napětí 2200 V (2000 A a 12 kV s příslušenstvím) s nastavitelným kmitočtovým rozsahem od 5 Hz (1 Hz s jednotkou pro měření tanδ)
do 500 Hz, lze ovládat pomocí integrované dotykové obrazovky nebo externího počítače s webovým prohlížečem.
Díky možnosti generování a měření proměnných úrovní napětí a proudů s vysokou přesností lze systém TRAX používat v široké škále aplikací, například pro měření transformačního poměru, magnetizačního proudu, odporu vinutí a přechodových odporů, impedance, měření tanδ/PF a v četných primárních měřeních na
elektrických zařízeních nízkého, středního a vysokého napětí, která zahrnují zejména, nikoli však pouze následující:
- Výkonové a distribuční transformátory
- Přístrojové transformátory
- Průchodky
- Vypínače nízkého, středního a vysokého napětí
- Přípojnice
- Ochrany
- Zemnicí systémy

Systém TRAX je navržen jako kompletní řešení pro měřenítransformátorů. Díky výkonové zatížitelnosti 4800 VA jde o vysoce účinný a přesný systém na měření transformátorů se špičkovou výkonností.
Měřicí schopnosti:
- Měření odporu vinutí
- Adaptivní algoritmus optimalizované demagnetizace transformátorů
- Reálná měření dynamického odporu na přepínačích odboček
- Měření převodového poměru transformátorů při 250 V
- Funkce na měření ztrátového činitele a kapacity při 12 kV

Uživatelské rozhraní umožňuje plně manuální ovládání s konkrétní měřicí konfi guraci defi novanou uživatelem. Dále je k dispozici široká škála individuálních SW nástrojů/aplikací na provádění automatických měřicích procedur, například měří odporu vinutí, převodového poměru, měření impedance, měření ochran, analýza
vypínačů, apod. Měření lze organizovat a protokolovat samostatně nebo jako kombinovanou úplnou sadu výsledků měření pro stejný objekt.
Kompaktní lehký design o hmotnosti pouhých 26 kg (TRAX 220) umožňuje dopravu v přepravním kufru v mezích povolené hmotnosti zavazadla k odbavení při letecké přepravě (32 kg).

Pre viac informácií Kliknite tu