Menu
Spoločnosť
Novinky
Analýza izolačného stavu točivých strojov meraním čiastkových výbojov

Analýza izolačného stavu točivých strojov meraním čiastkových výbojov

ET

Meranie čiastkových výbojov a ich analýza je účinnou metódou pre diagnostiku izolačného stavu elektromotorov a generátorov. Izolačné systémy statorových vinutí VN točivých strojov nie sú od výroby bezvýbojové a považujú sa za odolné voči čiastkovým výbojom. Napriek tomu môže rozvíjajúci sa poruchový mechanizmus v kritickej pozícii izolačného systému viesť ku kritickej degradácii v pomerne krátkom čase. Periodické meranie čiastkových výbojov, ako aj online monitoring čiastkových výbojov umožňujú sledovať trend izolačného stavu hlavnej izolácie statorového vinutia počas životnosti stroja a nielen včasne identifikovať začínajúcu degradáciu izolácie, ale aj určiť typ závady a jej umiestnenie v rámci izolačného systému statorového vinutia. Vďaka tomu sa môžu včasne vykonať parciálne opravy a predíde sa tak nekontrolovaným výpadkom v dôsledku prierazov izolácie.

Prečítajte si článok z magazínu Electrical Tester (česká verzia).