Menu
Spoločnosť
Novinky
COVID-19: Stratégia spoločnosti Megger

COVID-19: Stratégia spoločnosti Megger

Megger's PPE

Na začiatku pandémie Covid sme v spoločnosti Megger rýchlo prijali a implementovali stratégiu zameranú ako na starostlivosť o našich zamestnancov, tak aj na podporu našich zákazníkov. To znamenalo prijatie početných opatrení naprieč našimi výrobnými prevádzkami a tieto opatrenia sa prispôsobovali podľa toho, ako sa vyvíjala situácia v tých oblastiach a miestach sveta, kde pôsobíme. Množstvo našich zamestnancov, ktorým to ich práca umožňovala, boli požiadaní, aby pracovali z domu. Tento krok prebehol hladko vďaka tomu, že naša spoločnosť investovala do najnovších ERP nástrojov/systémov a rovnako sme v tomto období zaviedli používanie Microsoft Teams na efektívnejšiu komunikáciu a prácu z domu, to všetko s podporou vysoko kvalifikovaného IT tímu.

Zaviedli sme dodržiavanie sociálneho odstupu, cestovné obmedzenia, uplatňovanie hygienických opatrení a meranie telesnej teploty na pracoviskách, používanie vhodných osobných ochranných pomôcok pre tých, ktorí museli zostať v našich výrobných prevádzkach. V niektorých prípadoch to znamenalo, že sme museli pracovať len s tým, čo bolo dostupné, pretože uprednostnené museli byť nemocnice a zdravotníci a k zavedeniu trvalých riešení budeme pristupovať postupne neskôr.

Táto stratégia bola úspešná a napriek zopár prípadom, môžeme s hrdosťou povedať, že nedošlo k prenosu nákazy v žiadnom z našich závodov a žiadny nemusel byť z tohto dôvodu zatvorený ako priamy dôsledok pandemickej situácie. Vďaka tomu sme boli naďalej schopní vybavovať potreby zákazníkov a ich objednávky. Nevyhli sme sa niektorým oneskoreným dodávkam a doručeniam v čase uzatvorenia ekonomiky, ale teraz sme späť s plnením našich dodávok načas a úplne ako v období pred pandémiou a to vďaka úsiliu všetkých našich zamestancov po celom svete.