Menu
Spoločnosť
Novinky
Spoločnosť Megger kúpila divíziu diagnostických laboratórií a rad produktov na online monitoring Ins

Spoločnosť Megger kúpila divíziu diagnostických laboratórií a rad produktov na online monitoring InsuLogix® spoločnosti Weidmann Electrical Technology

InsuLogix

Vysoko uznávané laboratórne služby severoamerickej spoločnosti Weidmann v oblasti analýzy transformátorových olejov sa od 1. apríla 2023 stali súčasťou spoločnosti Megger a budú fungovať pod názvom AVO Diagnostic Services. Tým sa ešte viac posilní schopnosť spoločnosti Megger ponúkať online a offline monitoring zariadení v odvetví elektroenergetiky. Súčasťou obchodu sa stala aj najnovšia generácia monitorovacieho systému InsuLogix® HMA Dissolved Gas Analyzer (DGA), čo je v súlade so stratégiou spoločnosti vyvíjať online monitorovacie systémy s cieľom poskytovať účinné nástroje na správu elektroenergetických zariadení.

Laboratóriá na testovanie olejov

Deväť skúšobných laboratórií na testovanie transformátorových olejov v Kanade, Mexiku a USA bude fungovať pod spoločným názvom AVO diagnostic services, ktoré budú prevádzkovateľom poskytovať dôležité poznatky potrebné na znižovanie rizík a zvyšovanie spoľahlivosti ich elektrických zariadení a systémov. Tieto laboratóriá už viac ako 30 rokov prispievajú cennými a využiteľnými informáciami do medzinárodných noriem a štandardov, pričom vhodnou interpretáciou skúšok vykonaných v teréne, laboratórnych testov a v kombinácii s inžinierskymi znalosťami poskytujú kompletné diagnostické balíky pre konkrétne typy zariadení. Toto spojenie ľudí s odbornými laboratórnymi znalosťami a spoločnosti Megger nám umožňuje prístup k veľkému množstvu cenných údajov v oblasti analýzy transformátorových olejov. V budúcnosti chceme v Megger-i v spolupráci s našim strategickým softvérovým partnerm IPS vyvíjať pokročilý softvér na analýzu týchto údajov a na základe poznatkov z tohto rozsiahleho súboru dát budeme schopní zákazníkom poskytovať cenné informácie o ich konkrétnych transformátoroch.

Nová webstránka www.avodiagnostics.com bola spustená v pondelok 3. apríla.

On-line DGA monitoring

InsuLogix® HMA je vysoko výkonný online monitorovací nástroj, ktorý je schopný detekovať a monitorovať poruchy vo výkonových transformátoroch a na prepínačoch odbočiek meraním hladín vodíka (H2), acetylénu (C2H2) a vlhkosti. Tento produkt je v súčasnosti dostupný len v Severnej Amerike.