Menu
Spoločnosť
Novinky
Megger dvíha latku pre multifunkčné testery

Megger dvíha latku pre multifunkčné testery

MFT1700

Vyvinuté špeciálne pre bezpečnejšie, rýchlejšie a pohodlnejšie testovanie inštalácie, nové a inovatívne prístroje rady MFT1800 značky Megger stanovujú nové štandardy pre multifunkčné testovacie súpravy.

  • Dvojvodičové testovanie slučky bez vybavenia pre rýchle opakovateľné skúšky
  • Veľký jasný LCD displej zobrazujúci dva parametre – odpor slučky a poruchový prúd, izolačný odpor a skúšobné napätie
  • Indikácia sledu fáz pre overovanie, alebo pre skúšku rotačných zariadení
  • 3-fázové testovanie RCD pre priemyselné aplikácie bez uzemnenia
  • 3-terminálová skúška uzemnenia na meranie odporu elektródami
  • Vnútorné ukladanie dát a sťahovanie cez Bluetooth®

 

Bezpečnosť kategórie IV

Vyvinuté špeciálne pre bezpečnejšie, rýchlejšie a pohodlnejšie testovanie inštalácie, nové a inovatívne prístroje rady MFT1800 značky Megger stanovujú nové štandardy pre multifunkčné testovacie súpravy. Sortiment zahŕňa tri modely, z ktorých všetky majú rovnakú ľahkú, ale robustnú konštrukciu s krytím IP54, veľké podsvietené zobrazovacie panely a funkcie pre úsporu času, ako je testovanie s dvoma sondami bez vybavenia, testovanie kontinuity s automatickým štartom a voliteľné testovanie RCD prechod / zlyhanie. Všetky modely v novom rade majú bezpečnostný kategóriu CAT IV 300 V v súlade s normou BS EN 61010, čo zabezpečuje ich bezpečnosť vo všetkých oblastiach elektrických inštalácií nízkeho napätia. Z tohto dôvodu je zbytočné vykonávať časovo náročné hodnotenia rizík, aby sa rozhodlo, ktoré nástroje sa dajú použiť na konkrétnych miestach.

Všetky funkcie 17. edície

Okrem funkcií potrebných na testovanie elektrických inštalácií v súlade so 17. vydaním predpisov IEE Electrical Networking, špičkové modely v rade MFT poskytujú užitočné doplnkové funkcie. Patria sem merania na kontrolu sledu fáz, skúšania trojfázových RCD a na meranie odporu uzemňovačov, čo je spoločná požiadavka v solárnych a iných typoch zariadení na výrobu obnoviteľnej energie. Prvotriednym prístrojom v tomto rozsahu je MFT1835, ktorý ponúka testovanie izolácie pri 250 V a 500 V, 200 mA testovanie kontinuity, testovanie RCD pre 100 mA, 300 mA a 500 mA RCD a dvojpólové testovanie slučiek bez vybavenia a vysokým prúdom. Navyše tento cenovo dostupný nástroj má možnosť meranť napätie, frekvenciu a pri použití s vhodnej sondy aj teplotu.

Vstavaná pamäť a meranie uzemnenia

Rovnako ako u všetkých modelov v rade, má MFT1815 veľký displej, ktorý zobrazuje nielen hlavný výsledok testu, ale aj ďalšie užitočné informácie. Napríklad počas skúšky izolácie je zobrazené skúšobné napätie, ako aj izolačný odpor. Displej tiež obsahuje skutočný analógový oblúk, ktorý je na niektorých typoch testov veľkým prínosom a šetrí čas. MFT1725 poskytuje všetky funkcie modelu MFT1715, ale dodáva testovanie izolácie pri 1 kV, skúšku spojitosti pri 15 mA, rozšírenú škálu testov RCD vrátane automatického testovania RCD a zobrazenie Zs a R1 + R2 na overenie obvodu. MFT1825 má tiež funkciu detekcie sledu fáz a schopnosť testovať trojfázové RCD. Najvyšší model MFT1835 má podobné meracie schopnosti ako MFT1725, ale má aj možnosť pre interné ukladanie až 1000 výsledkov testov. Je v ňom aj zariadenie na sťahovanie výsledkov cez bezdrôtové spojenie Bluetooth a v spojení so softvérom PowerSuite spoločnosti Megger, to umožňuje rýchlu a bezchybnú prípravu testovacích protokolov a certifikátov. Ak je MFT1735 použitý v spojení s voliteľnou súpravou merania uzemnenia, podporuje aj testovanie odporu uzemnenia a zeme. Je napájaný nabíjateľnými batériami, ktoré je možné dobíjať bez ich odstránenia z prístroja.

Kufrík určený na uschovanie nástrojov

Všetky multifunkčné testery inštalácie v novom rade MFT1800 spoločnosti Megger sú dodávané v robustnom kufríku, ktorý má napriek svojej praktickej veľkosti dostatok miesta na uloženie skúšobných káblov, malých nástrojov a kalibračných certifikátov, ako aj samotného prístroja, ktorý je možné uložiť v prípade potreby bez odpojenia testovacích káblov. Zariadenia majú trojročnú záruku a sú štandardne dodávané s kalibračným certifikátom a sadou batérií.