Menu
Spoločnosť
Novinky
Megger skrotil testovanie slučky

Megger skrotil testovanie slučky

NIM1000 loop tester

NIM1000 in use in Germany

NIM1000 in use in GermanyNIM1000 pri práci v Nemecku

Použitím testovacieho prúdu od 80 A až po 1000 A môže nový Megger NIM1000 sieťový impedančný merač umožniť užívateľom vykonať merania presnej slučkovej impedancie a poruchového prúdu na živých obvodoch v blízkosti zdroja napájania, aj vo veľkých elektrických inštaláciách ako sú tie, ktoré sa nachádzajú v nemocniciach a na veľkých priemyselných miestach.

Current ramp feature

V závislosti od konfigurácie uzemnenia siete používa prístroj aj viacfázové merania na výpočet impedancie neutrálneho vodiča, čo mu umožňuje odhaliť chyby, ktoré by mohli mať závažné bezpečnostné následky.

NIM1000 má okrem toho funkciu prúdového stúpania, ktorá môže byť použitá na spustenie porúch citlivých na záťaž a chyby neutrálneho vodiča, čo odhaľuje slabé miesta v napájacej sieti. Môže tiež analyzovať komplexnú impedanciu siete až do desiatej harmonickej, aby určila, ako bude fungovať s elektronickými záťažami, ako sú pohony s variabilnou rýchlosťou, ktoré generujú vysoké úrovne harmonických prúdov.

Jednofázové a trojfázové aplikácie

The versatile NIM1000 measures the complex loop impedance of the live supply network under real-world conditions, down to 1 mΩ resolution. It can resolve absolute loop impedances or break the measurement into the real and imaginary components, for example - resistive and reactive. This is especially useful near to the supply transformer where loop impedances are mainly inductive and ignored by many ordinary loop impedance testers.

Megger’s NIM1000 network impedance meter is equally suitable for single- and three-phase applications. It can be used to make single measurements, multiple measurements with averaging or automatic long-term measurements. Users can define their own test sequences, based either on a preset time frame, or on a specific number of tests.


Odolný a praktický

Vstavaný do robustného púzdra s otvárateľným ochranným krytom a dodávaný spolu so štyrmi kelvinovými svorkami a 3 m testovacími vodičmi, je NIM 1000 kompaktný a ľahko prenosný. Má veľkú farebnú obrazovku, ktorá zobrazuje výsledky graficky i číselne a má veľkú vnútornú pamäť, ktorá dokáže uložiť minimálne 1 000 testovacích záznamov. Uložené záznamy môžu byť buď vyvolané na displeji, alebo prenesené na PC pre ďalšiu analýzu pomocou štandardnej USB pamäťovej karty.

Zistite viac o  NIM1000 network impedance meter.