Menu
Spoločnosť
Novinky
Predstavujeme nové vysokoprúdové mikroohmmetre

Predstavujeme nové vysokoprúdové mikroohmmetre

DLRO100 digitálny mikro-ohmmeter

Na zabezpečenie spoľahlivej prevádzky, aj v najnáročnejších prostrediach, používajú nové prístroje DLRO100 nové obvody, ktoré poskytujú vysokú odolnosť proti šumu a zaručujú stabilné hodnoty. Pre fyzickú ochranu sú vybavené krytím IP54, aj keď je veko otvorené a prebieha testovanie.

Bezpečnosť obsluhy pri nepriaznivých podmienkach je zabezpečená bezpečnostnou kategóriou CAT IV 600 V v súlade s normou IEC61010. Pomocou voliteľných DC klieští je tiež podporovaná funkcia Dual-Ground (obojstranné uzemnenie). To výrazne zvyšuje bezpečnosť pri práci v rozvodniach a podobných prostrediach tým, že umožňuje vykonávať testy pri obojstranne uzemnenom skúšanom zariadení.

Prístroje DLRO100 majú širokú škálu aplikácií, vrátane kontroly prechodových odporov  prípojnic, káblových spojok, merania odporu drôtov a káblov a overenia kvality prepojenia bleskozvodov. Sú tiež vhodné na testovanie rozvádzačov a vypínačov počas výroby a v prevádzkových podmienkach. Ponúkajú vyhladený jednosmerný výstup, ktorý je obzvlášť cenný pri skúškach vypínačov.

Prístroje v rade DLRO100 majú merací rozsah od 0,1 μΩ do 1,999 Ω s rozlíšením 0,1 μΩ. Výsledky sú zobrazené na veľkom LCD displeji a v závislosti od modelu môžu byť uložené aj vo veľkokapacitnej vnútornej pamäti pre neskorší prístup cez displej, alebo exportovanie cez USB do počítača. Verzie sú k dispozícii aj s podporou pre diaľkovú ovládanie, pripojenie Bluetooth a značenie výsledkov.

Všetky modely ponúkajú výber z viac testovacích režimov. Manuálny režim umožňuje používateľovi spustiť test po tom, ako sú sondy v kontakte s testovaným objektom. Po stlačení testovacieho tlačidla vykoná prístroj jednu skúšku. V režime "Auto", akonáhle sú pripojené potenciálové vodiče, test sa spustí automaticky. Ak chcete opakovať test, používateľ jednoducho preruší a znova obnoví kontakt s potenciálovými svorkami.

V režime " Continuous" (nepretržitý) používateľ spája testovacie káble a stlačí testovacie tlačidlo. Prístroj bude pokračovať v testovaní a bude aktualizovať zobrazenie po každom novom teste, kým sa opäť nestlačí testovacie tlačidlo.

 

Pre použitie s novými digitálnymi ohmmetermi DLRO100 ponúka Megger štandardné a Kelvinové sady svoriek. Tieto sú k dispozícii v dĺžkach 5, 10 a 15 m a všetky majú kategóriu CAT IV 600 V.

Pre viac informácií kliknite tu.