Menu
Spoločnosť
Novinky
Online monitoring zapúzdrených rozvodní GIS- postupy, prostriedky, modelové riešenia

Online monitoring zapúzdrených rozvodní GIS- postupy, prostriedky, modelové riešenia

GIS monitoring

Tento článok publikovaný počas konferencie ČK CIRED 2022 popisuje možnosti online monitoringu čiastkových výbojov na plynom izolovaných zapúzdrených VN rozvodniach (GIS). Dozviete sa o typoch dielektrických poruchových mechanizmov v GIS , o spôsoboch ich detekcie, ako aj o typických obrazcoch fázového rozloženia čiastkových výbojov (PRPD) pre jednotlivé typy závad.

Prečítajte si článok publikovaný na konferencii ČK CIRED 2022