Menu
Spoločnosť
Novinky
Prípadová štúdia z testovania transformátora

Prípadová štúdia z testovania transformátora

Case study

V našej najnovšej prípadovej štúdii sa venujeme testovaniu na novom transformátore s mimoriadne neobvyklým stavom, ktorý sa ukázal ako veľmi ťažko identifikovateľný. Čo sme zistili v prípadovej štúdii 4 s názvom Čo znamená "nový"?

V rámci bežného postupu uvádzania nového transformátora do prevádzky sa vykonala séria dielektrických skúšok (PF/DF) pri sieťovej frekvencii 60 Hz (pozn. prípadová štúdia z USA, kde je frekvencia siete 60 Hz) a všetky výsledky boli v súlade s prípustnými priemyselnými hodnotami.

Pozornosť koncového užívateľa opäť vzbudilo 1 Hz meranie vhodne korigované na teplotu 20 °C, ktoré odporúča ďalšie testovanie zariadenia pomocou technológie dielektrickej frekvenčnej odozvy (DFR).

1 Hz PF (DF), jedinečná schopnosť zariadení DELTA4000 a TRAX+TDX, spolu s technológiou DFR z IDAX300 zabezpečili spoľahlivú, efektívnu a bezpečnú prevádzku nového výkonového transformátora.

Príjemné čítanie!!!

ČÍTAŤ ONLINE alebo STIAHNÚŤ