Menu
Spoločnosť
Novinky
Riešenia pre monitoring a analýzu nadzemných vedení

Riešenia pre monitoring a analýzu nadzemných vedení

MGA

Grid Analytics Solutions poskytuje online monitoring, analýzu a manažment distribučných sietí, ktoré sú založené na zbere a vyhodnotení dát s cieľom zvyšovať ich spoľahlivosť, zmierňovať vplyv potenciálnych porúch a optimalizovať výkon distribučných zariadení.

Naše riešenia ponúkajú bezprecedentný pohľad na stav vašich distribučných sietí, čo vám umožňuje prijímať inteligentné rozhodnutia o prediktívnej údržbe a zvyšovať spoľahlivosť dodávok energie.

Pozrite sa, ako to funguje.