Menu
Spoločnosť
Novinky
Spoločnosť Megger kupuje spoločnosť Metrycom, technologického lídra v oblasti riešení na monitorovan

Spoločnosť Megger kupuje spoločnosť Metrycom, technologického lídra v oblasti riešení na monitorovanie inteligentných sietí

Metrycom

Dover, Spojené kráľovstvo, 3. decembra rd2021 - Spoločnosť Megger Group ("Megger"), popredný výrobca meracej a diagnostickej techniky, oznamuje, že získala celý podiel v spoločnosti Metrycom, ktorá sa venuje poskytovaniu senzorov a analytických nástrojov pre elektrické siete.

Spoločnosť Metrycom dodáva jedinečné sieťové senzory a analytické riešenia na online merania, monitorovanie stavu a lokalizáciu porúch pomocou rozsiahlych detekčných a predikčných algoritmov pre siete vysokého a veľmi vysokého napätia.  Systém smart grid senzorov poskytuje prevádzkovateľom sietí prehľad o aktuálnej spotrebe energie v reálnom čase, sledovanie fázovej nerovnováhy, sledovanie toku elektrickej energie v sieti, vrátane decentralizovaných zdrojov energie.

Analytika poskytuje pracovníkom s rozhodovacími právomocami prediktívnu analýzu budúcich porúch a tým podporuje zameranie sa na prediktívnu údržby spolu s lepším odhaľovaním a lokalizáciou neplánovaných výpadkov. To tiež umožňuje medziročne zlepšovať spoľahlivosť sietí, a tým pádom aj parametre SAIDI, SAIFI a CAIFI.   

Jim Fairbairn, výkonný riaditeľ spoločnosti Megger, povedal: "Sme veľmi radi, že sme získali spoločnosť Metrycom do rodiny Megger. Smart Grid senzorová technológia spoločnosti Metrycom je najlepšia vo svojej triede a umožňuje energetickým spoločnostiam získať lepší prehľad o sieťach VN, pomáha pri riadení prevádzky a preventívnej údržbe založenej na stave sietí a to zvyšuje ich spoľahlivosť.

O investícii, ktorá podporuje stratégiu rastu spoločnosti Megger, povedal: "Získanie spoločnosti Metrycom podporuje dlhodobý prechod odvetvia na online monitorovacie riešenia a dopĺňa riešenia spoločnosti Megger na monitorovanie čiastkových výbojov GIS a GIL rozvodní. Táto akvizícia podporuje našu strednodobú víziu stať sa partnerom s pridanou hodnotou, poskytujúcim digitálne plynulé, analytické riešenia pre distribučné spoločnosti a všetkých zákazníkov zaoberajúcich sa správou elektrických sietí a napájania."

Liron Frenkel, výkonný riaditeľ spoločnosti Metrycom, povedal: "Sme veľmi radi, že sme sa stali súčasťou spoločnosti Megger, pretože táto akvizícia dopĺňa podnikanie spoločnosti Metrycom a poskytuje vynikajúce príležitosti na rozvoj podnikania a rozšírenie dosahu na nových zákazníkov, ktorí môžu využívať naše vysokokvalitné riešenia monitorovania inteligentných sietí." 

O spoločnosti Metrycom - spoločnosť bola založená v Izraeli v roku 2008 so sídlom v meste Herzliya, kde sa zameriava na technický vývoj najmodernejších riešení Smart Grid v úzkej spolupráci s Israel Electric Corporation a ďalšími inovatívnymi elektrickými podnikmi s cieľom riešiť budúce potreby vrátane podpory rôznych topológií siete, jedinečných riešení pre kompenzované siete, prediktívnej analýzy, predikcie miest budúcich porúch, najvyššieho stupňa zabezpečenia kybernetickej bezpečnosti, flexibilných komunikačných možností vrátane integrovaných mobilných a rádiových systémov pre mestské a vidiecke siete a spoľahlivej bezúdržbovej prevádzky v rôznych prostrediach s možnosťou efektívneho získavania energie.

O spoločnosti Megger - spoločnosť Megger so sídlom v Doveri v Spojenom kráľovstve má deväť výrobných závodov po celom svete a miestne pobočky v 42 krajinách.  Od roku 1889 poskytuje meracie, skúšobné a diagnostické prístroje pre celý priemysel zaoberajúci sa dodávkou elektrickej energie, vďaka ktorým zákazníci majú prehľad o stave svojich zariadení. Investície spoločnosti Megger do online meraní ešte viac zvyšujú jej význam v odvetví do budúcnosti.