Menu
Spoločnosť
Novinky
Diagnostika VN káblov v jednom systéme

Diagnostika VN káblov v jednom systéme

HV DAC300 test set

Tento nový všestranný testovací systém je vhodný na identifikáciu, vyhodnocovanie a lokalizáciu čiastkových výbojov (PD) v izolácii káblov a v príslušenstve káblov, vo všetkých druhoch vysokonapäťových silových inštalácií. Typické aplikácie zahŕňajú overovacie skúšky nových a opravených káblov v súlade s normou IEC 62067 a analýzu stavu starých káblov.

Dôležitým prínosom systému je, že frekvencia vygenerovaného testovacieho napätia DAC sa blíži nominálnej frekvencii. To znamená, že namerané hodnoty PD súvisia priamo s prevádzkovými charakteristikami kábla. Vďaka tomu je možné ľahko a presne určiť počiatočné napätie PD (PDIV) a PD konečné napätie (PDEV).

Kľúčové vlastnosti tohto inovatívneho testovacieho systému zahŕňajú nastaviteľnú detekčnú citlivosť, automatický režim kalibrácie so zariadeniami určenými na spoluprácu, spracovanie údajov v reálnom čase, takže výsledky môžu byť preskúmané počas vykonávania testu, intuitívne užívateľské rozhranie a internú databázu s funkciami vyhľadávania, prehliadania a úprav.HV-DAC_in-use.png

Výsledky testovacieho systému DAC300 poskytujú dôležité informácie o stave izolácie káblov a sú neoceniteľnou pomôckou pre správu aktív, pretože poskytujú spoľahlivé kritériá pre prijímanie informovaných rozhodnutí o údržbe a výmene káblov.

 

Systém obsahuje prenosný počítač, na ktorom je spustený špeciálne vyvinutý softvér, ktorý slúži na ovládanie jednotky. Softvér taktiež spracováva ukladanie, analýzu a vyhodnocovanie údajov a môže byť nakonfigurovaný na poskytovanie výsledkov v reálnom čase alebo na vykonanie hodnotenia po dokončení testov.

 

Aby sa zabezpečila ľahká preprava, skúšobná sada DAC300 je dodávaná ako štyri samostatné jednotky: zdroj HV, ktorý vyžaduje napájanie 400 V s kapacitou 5 kVA; prepínač VN; rezonančný induktor VN; a analyzátor VN / PD. Jednotky sú umiestnené v prepravných puzdrách a dodávajú sa ďalšie obaly, ktoré pohodlne ukryjú káble a ďalšie príslušenstvo.

Pre viac informácií click here