Menu
Spoločnosť
Novinky
Zavádzajúce výsledky diagnostiky izolácie kontaminovaného transformátora pri meraní na sieťovej frek

Zavádzajúce výsledky diagnostiky izolácie kontaminovaného transformátora pri meraní na sieťovej frekvencii

CaseStudy

Prípadová štúdia diagnostiky transformátorov

Spoločnosť Megger s potešením zdieľa svoju najnovšiu prípadovú štúdiu, ktorá ukazuje kroky podniknuté v teréne na odhalenie nedostatkov v izolačnom systéme, ktoré predtým neboli zistené pomocou samotného merania tangens delta pri sieťovej frekvencii (50 alebo 60 Hz). 

Transformátor, jeho príslušenstvo a pomocné zariadenia podliehajú starnutiu a degradácii. Po opravách sa bežne vykonávajú off-line skúšky, aby sa zaistilo bezpečné opätovné zapnutie a dlhodobá spoľahlivá prevádzka.
Táto prípadová štúdia ukazuje, ako kombináciou merania tangens delta pri sieťovej frekvencii a frekvencii 1 Hz je možné odstrániť pochybnosti o skutočnom stave izolačného systému transformátora.

Príjemné čítanie!!!

ČÍTAŤ ONLINE alebo STIAHNÚŤ