Menu
Spoločnosť
Power on

Vstúpte do sveta Megger- sveta merania a diagnostiky

V spoločnosti Megger si uvedomujeme, že zaručenie spoľahlivej a efektívnej prevádzky energetických sietí je kľúčovým záujmom mnohých naších zákazníkov. Preto všetku našu energiu a prostriedky investujeme do vývoja a výroby meracej a diagnostickej techniky pre energetiku, ktorá sa vyznačuje najmodernejšími technológiami, bezpečným a jednoduchým ovládaním a maximálnou spoľahlivosťou. To všetko dopĺňa najhustejšia celosvetová sieť pobočiek, obchodných zastúpení a technických poradcov, takže vaša technická podpora Megger je vždy blízko vás.

Company video

Technika Megger vám pomáha pri preberacích, kolaudačných skúškach energetických zariadení, ako aj pri ich diagnostike v rámci preventívnej údržby a pri lokalizácii poruchových stavov. Vďaka úzkej spolupráci s energetickýcmi spoločnosťami, ako aj s inštitúciami zabezpečujúcimi tvorbu príslušných noriem a štandardov, spoločnosť Megger celosvetovo prispieva k spoľahlivosti a rozvoju energetického priemyslu. 

"Power on" so spoločnosťou Megger!

 

Hlavné aplikačné oblasti 

Meracia a diagnosticka technika Megger pokrýva 6 aplikačných oblastí, čím zastrešuje všetky oblasti energetiky, od výroby, prenosu, distribúcie, až po spotrebu. Profitujte aj vy z našich dlhoročných skúseností v týchto oblastiach, ako aj z kvalitnej lokálnej technickej podpory Megger.  

Cable test and fault location

Káblová meracia, skúšobná a diagnostická technika

Megger je vďaka 60 ročným skúsenostiam značky SebaKMT (ktorá sa začlenila do skupiny Megger) celosvetovým lídrom v káblovej meracej a diagnostickej technike. Či ide o prístroje na lokalizáciu káblových porúch, o vysokonapäťové skúšobné zdroje na testovanie izolačnej hladiny káblov alebo o sofistikované systémy na diagnostiku stavu káblových sietí- s produktami Megger máte vždy prístup k technike na najvyššom stupni vývoja, ktoré vám garantujú čo najrýchlejšie a čo najpresnejšie výsledky, pri súčasnej jednoduchej obsluhe a maximálne bezpečnej prevádzke.

Minimalizácia časov nedodávok elektrickej energie je v dnešenj dobe jednou z priorít každej energetickej distribučnej spoločnosti. Káblová meracia a diagnostická technika Megger pomáha energetickým spoločnostiam po celom svete dosahovať tento ciel efektívnymi prostriedkami. Inými slovami, vsadili na Megger, aby vždy platilo "Power on !". 

Viac o portfóliu káblovej meracej a diagnostickej techniky Megger

 

Transformer test and diagnostics

Systémy na testovanie a diagnostiku transformátorov

Transformátory sú obvykle najcennejším majetkom vo vybavení rozvodní. Mať prehľad o aktuálnom stave transformátorov je kľúčové pre minimalizáciu rizika ich poruchy, pre včasnú identifikáciu slabých miest a v konečnom dôsledku pre maximalizáciu životnosti transformátorov. Na základe kvalitných diagnostických meraní je možné urobiť fundované rozhodnutia pri najnákladnejších investíciach do obnovy zariadení rozvodní.

Keďže na stav transformátora je potrebné sa pozrieť z viacerých pohľadov, Megger ponúka najširšiu paletu systémov na meranie a testovanie transformátorov pre všetky kľúčové merania a parametre. Navyše sa môžete spoľahnúť na náš lokálny tím odborných porodcov, ktorí vám pomôžu vybrať optimálne zariadenie pre vašu aplikáciu, zabezpečia vám zaškolenie a popredajný servis a poradentsvo pri interpretácii výsledkov.

Viac o portfóliu systémov na testovanie a diagnostiku transformátorov Megger

 

Systémy na diagnostiku elektrických ochránProtection relays and systems

Produktové názvy systémov Megger na diagnostiku elektrických ochrán, ako su SVERKER a FREJA sa stali celosvetovými štandardami vo svojích kategórich, čo svedčí o technologickom líderstve spoločnosti Megger v tejto oblasti, Či ide o manuálne alebo plne automatizované testovanie, resp. o staré elektromechanické ochrany alebo moderné sofistikované elektronické ochrany, v portfóliu Megger nájdete optimálne riešenia pre všetky aplikácie. Tak ako v iných oblastiach, aj tu sa môžete plne spoľahnúť na lokálne technické potradenstvo- od výberu optimálneho hardvéru a softvéru, cez zaškolenie, až po popredajné poradenstvo.

Viac o portfóliu systémov na testovanie a diagnostiku elektrických ochrán Megger

 

Low-voltage installations

Testery elektrických inštalácii NN

Značka Megger vyrástla práve na vývoji a výrobe testerov elektrických inštalácii a mnohé prelomové inovácie v tejto oblasti, ako bol prvý megohmmeter alebo prvý multimeter (AVO met) pochádzajú práve z dielne Megger. Tento technologický náskok sa prejavuje aj dnes a Megger ponúka najširšiu paletu ručných testerov na testovanie NN-inštalácii podľa požiadaviek aktuálnej praxe a platných noriem. Testery Megger sa vyznačujú maximálnou elektrickou a mechanickou robustnosťou, jednoduchou obsluhou, vysokou spoľahlivosťou a presnosťou výsledkov a dlhou životnosťou.

Viac o portfóliu testerov elektrických inštalácii NN 

 

Testery VN- a VVN- vypínačovCircuit breakers

Spoločnosť Megger disponuje celosvetovo s najdlhšími skúsenosťami v oblasti testovania vypínačov. Naše univerzálne testery spolu s našim know how garantujú, že otestujete a zdiagnostikujete stav vypínača, ako kritického komponentnu energetickej sústavy, po všetkých relevantných stránkach a to čo najjednoduchším a najefektívnejším spôsobom. 

Veľký dôraz pritom kladieme na spoľahlivosť a reprodukovateľnosť výsledkov, ako aj na maximálnu bezpečnosť obsluhy pri testovaní.

Viac o portfóliu testerov VN- a VVN- vypínačov 

 

General electrical testing

Ostatné testovanie (izolačný odpor, prechodové odpory, testovanie batérií, kvality siete)

Megger má v ponuke aj širokú paletu testerov na najvyššom stupni technologického vývoja pre iné typy meraní v elektrotechnike, energetike a priemysle, ako sú:

  • VN- testery izolačného oporu (5, 10 a 15 kV) 
  •  Mikroohmmetre na meranie prechodových odporov
  • Testery batérií a záložných zdrojov
  • Testery kvality elektrickej siete

Viac o portfóliu  testerov pre všeobecné použitie