Menu

High Voltage DC Test Set

DC skúšobné zdroje VVN až do 800kV

Produktová dokumentácia
  • Jedno tlačidlové ovládanie s farebným LCD displejom s uhlopriečkou 5,7 "
  • Skúšobné napätia až do 800 kV DC
  • zvlnenie DC napätia < 3%
  • Automatické prepínanie rozsahu merania
  • Motorizovaný vybíjací spínač
  • Voliteľné generovanie vysokého napätia pre obe polarity

Megger ponúka DC testovacie zariadenia pre širokú škálu napätí a aplikácií. Skúšobná sada HVDC je vysokovýkonný prenosný testovací systém, ktorý možno použiť na vyhodnocovanie všetkých druhov vysokonapäťových prvkov s jednosmerným prúdom, v súlade s platnými predpismi týkajúcimi sa generovania napätí HVDC až do 800 kV.