Menu

VLF CR-28, VLF CR-40 and VLF CR-60

Prenosné skúšobné zdroje 0,1Hz do 28/40/60kVef

Produktová dokumentácia
 • 0,1 Hz, DC a lokalizácia plášťových porúch v jednom zariadení
 • kompakné rozmery a hmotnosť
 • vysoké maximálne skúšatelné kapacity
 • integrovaná vybíjacia jednotka
 • elektronické protokolovanie na chipové karty

"VLF CR-28, VLF CR-40 a VLF CR-60 sú prenosné VN-skúšobné zdroje do 28, 40kV, resp. 60kV  0,1 Hz a DC. Z hľadiska napäťovej úrovne vyhovujú tieto zdroje podľa platnej normy pre prevádzkové skúšky káblov do prevádzkového napätia
- VLF CR-28 : 15 kV
- VLF CR-40 : 22 kV
- VLF CR-60 : 35 kV

V týchto typoch zdrojov je integrovaná patentovaná technológia generovania napätia s veľmi nízkou frekvenciou (0,1Hz) s priebehom cosinus pravouhlý.
Skúšobné zdroje SebaKMT s týmto napäťových priebehom sa v praxi osvedčili najmä kvôli nasledujúcim vlastnostiam:

 • Priebeh cos pravouhlý má strmosť (dU/dt) nábehovej a dobehovej hrany pri zmene polarity (zodpovedá funkcii cos2) identickú so strmosťou pri prevádzkovej frekvencii 50 Hz.Kábel je teda počas napäťovej skúšky priebehom cos pravouhlý namáhaný porovnateľne s prevádzkovými podmienkami a existujúce slabé miesta v izolácii sa účinne dovedú k prierazu
 • Priebeh cos pravouhlý umožňuje meranie zvodového prúdu (pri ustálenom napätí v hornej hrane pravouhlého priebehu), čo dáva užívateľovi možnosť prídavného posúdenia stavu izolácie kábla, resp. sledovania trendu počas skúšky a pri opakovaných skúškach.
 • Kompaktné rozmery a nízka hmotnosť slúšobných zdrojov s priebehom cos pravouhlý pri súčasne vysokej skúšateľnej kapacite (u zdroja VLF CR-20 až 3uF)
 • U skúšobného priebehu cos pravouhlý je efektívna hodnota napätia rovná maximálnej hodnote, zatiaľ čo u priebehu sinus je pre splnenie požadovanej výšky efektívneho skúšobného napätia 3Uoef potrebné mať k dispozícii zdroj so špičkovou hodnotou 1,4-násobne vyššou.

"

The VLF test systems from SebaKMT have high test-capacities and are still compact, because of the patented voltage wave-shape and the power-recycling during polarity reversal. Aside from cable and sheath testing, the test systems can also be used for the precise pinpointing of sheath faults (in combination with a step-voltage probe).

In total three portable systems are available, each with different voltage levels (28, 40 and 60 kVrms):

 • VLF CR-28 up to cable series 15 kV
 • VLF CR-40 up to cable series 23 kV
 • VLF CR-60 up to cable series 35 kV