Menu

Baker EXP4000

Dynamický analyzátor motorov a generátorov

 • Monitoruje a vyhodnocuje podmienky počas chodu motora, aj v spojení so „strojovým systémom-zaťažením“, vplývajúce na kondíciu a výkon motora
 • Vyhodnocuje kvalitu energie napájajúcej motor a jej vyváženosť
 • Vyhodnocuje ukazovatele výkonu motora
 • Sleduje úroveň a stav zaťaženia pôsobiaceho na motor
 • Možnosti pripojenia prístroja: na rozvodnej skrini motora, v skrinke prístrojového vybavenia, vo vnútri rozvádzača motora (MCC), alebo zvonku MCC (vyžaduje Baker EP1000).
 • Odolné zariadenie navrhnuté pre použitie v tesných priestoroch, typických pre priemyselné prostredie
 • AC alebo batériové napájanie
 • Vizuálne potvrdenie integrity a funkčnosti motora
 • Uľahčuje analýzu účinnosti celého zariadenia
 • Pracuje na Operačnom systéme Microsoft Windows 7

Baker EXP4000 je výkonný a univerzálny prístroj, určený pre analýzu motora bežiaceho pri štandardnom zaťažení, priamo na mieste. Sleduje viac údajov, analyzuje a identifikuje trendy naznačujúce potenciálne problémy. Meraním napätia a prúdu následne vypočíta rad parametrov, vrátane kvality energie, stavu lamiel rotora, % zaťaženia, % účinnosti, priemernej hodnoty krútiaceho momentu, nestability krútiaceho momentu-naznačujúceho odchýlky v rámci procesu, monitorovania zapínacích tranzientov (napätie, prúd a krútiaci moment) a veľa iných hodnôt

EXP4000 umožňuje hĺbkovú analýzu príčin, počnúc oddelením mechanických a elektrických veličín a tiež problémov, ktoré môže spôsobovať spojenie systému motor-stroj. Monitorovaním mnohých parametrov a použitím pokročilých softvérových algoritmov, model EXP4000 bol navrhnutý tak, aby zaznamenal zmeny v celom systéme, vrátane tých, ktoré sú spojené s napájaním, frekvenčným meničom, motorom priamo a záťažou ktorú poháňa. Do širokej škály problémov ktoré vie odhaliť patria:

 • nesprávne nastavenia na odbočkách napájacieho transformátora, nevhodne rozložené jednofázové záťaže, preťažovanie (saturácia) napájacieho transformátora, predimenzované frekvenčné meniče na nízkonapäťových prípojniciach, nadmerné neharmonické frekvencie na frekvenčnom meniči, chýbajúce induktory v aplikáciach s frekvenčnými meničmi a chybajúce alebo otvorené kondenzátiry pre komplenzáciu účinníka.
 • tepelné preťaženie motora
 • problémy súvisiace s prúdom
 • poškodené lamely rotora, mechanické problémy, preťaženie, mechanické nerovnováhy spojené s problémami ložísk, ako je kavitácia, a.t.ď.

Baker EP1000 Dynamic Motor Link je voliteľné príslušenstvo-pripojovacie rozhranie, určené na trvalú inštaláciu do rozvádzača motora (MCC) s nízkonapäťovým prípojným portom, umiestneným na dverách skrinky. Technik tak môže s EXP4000 jednoducho pripojením k portu spraviť analýzu bez nutnosti otvárať skrinku, alebo vypnúť motor. To poskytuje veľké výhody z hľadiska bezpečnosti, ako aj zlepšené pohodlie a zvýšenú produktivitu tam, kde je potrebné monitorovať veľký počet motorov.

Použitím dynamického analyzátora Baker EXP4000 spolu so statickými analyzátoromi (napr. Baker AWA-IV) majú pracovníci údržby prostriedky na minimalizáciu neočakávaných porúch, nákladov a teda maximalizáciu prevádzkyschopnosti motorov a strojov, ktoré spravujú.

Technical Documents
CM4000

The CM4000 is a continuous-monitoring module for the EXP4000 series testers. It allows users to obtain real-time information on a motor in operation. 

DC4000

The DC4000 is an analysis module for the EXP4000 series analyzer for analysis and documentation of DC machines. 

Surveyor EXP-AC for the EXP4000

The EXP4000 software (now branded Surveyor EXP-AC) is available for download. 

T4000 

The T4000 is a torque module for EXP4000 series dynamic analyzers. It enables users to obtain conclusive evidence of problems through torque analysis. 

VFD4000

The VFD4000 is a variable-frequency drive module for the EXP4000 series of dynamic analyzers. It shows how frequency, speed, torque and voltage level vary with respect to time, enabling identification of transient overloading of the motor by the VFD.