Menu

EP9

Generátor ECHO signálov

  • Vytvorenie jedinečného, jasne identifikovateľného odrazového signálu
  • Pripojiteľné ku živej sieti NN
  • Užívatelia siete sú bez obmedzenia
  • Pripojiteľné k akémukoľvek prístupnému miestu systému
  • Najjednoduchšia prevádzka
  • Automatická identifikácia a signalizácia káblových napätí vyšších ako 42 V

Echo Pulser označí polohu, kde je pripojený k systému, tým, že vytvorí dočasný impedančný skrat. Tento skrat je ľahko viditeľný pre pripojený reflektometer. Echo Pulser ovplyvňuje iba vysokofrekvenčné signály, ako je napríklad impulz reflektometra, ale nemá žiadny vplyv na normálne nízke frekvencie napájania.

To umožňuje priamu identifikáciu spojovacieho bodu Echo Pulseru vhodným reflektometrom, bez potreby odpojiť zákazníkov alebo pobočky siete. Zmenou rôznych bodov pripojenia na dostupných termináloch ističov je možné každú vetvu oddelene identifikovať a skratky alebo prerušenia môžu byť ľahko detegované a lokalizované.