Menu

FC3

Prevodník porúch

Produktová dokumentácia
  • Zisťovanie porúch vlhkosti v kábli
  • Jednoduchá obsluha
  • Všetky parametre sú nastaviteľné pomocou tlačidiel

Prevodník porúch je doplnkom reflektorov na detekciu porúch vlhkosťou, najmä v komunikačných kábloch. Merací signál reflektometra prijíma poruchovým meničom odsadenie DC až do 200 V s meniacou sa polaritou. Táto zmena jednosmerného prúdu spôsobuje na mokrej alebo vlhkej ploche galvanickú reakciu, ktorá sa stáva viditeľnou ako amplitúdová zmena meracieho impulzu.

Odporúča sa použiť dvojkanálovú jednotku TDR2000 / 3, pretože najlepším prístupom je použitie diferenčného alebo IFL režimu, aby sa chyba stala viditeľnou.