Menu

PAT410, PAT420 and PAT450

Kompletné, prenosné, databázové testovacie prístroje pre spotrebiče

  • Veľká interná pamäť umožňuje uchovávať viac výsledkov.
  • Nepretržitá prevádzka – netreba robiť prestávky a čakať na vychladnutie prístroja.
  • Okamžitý reštart pri presúvaní sa medzi miestnosťami
  • Softvérové tlačidlá na urýchlenie procesu testovania
  • Kompletné skúšanie prenosných spotrebičov vrátane testu prúdového chrániča
  • Najefektívnejší tester v danej kategórii

Systém PD LOC rieši problém bodovej lokalizácie závad na VN-kábloch zistených pri meraní čiastkových výbojov (ČV), najmä ak ide o zmiešané káblové úseky (XPE/Papier), resp. o ČV v spojkách jednožilových káblov.

V praxi väčšinou nie je známa presná poloha spojok v teréne a ich presná lokalizácia tónovou frekvenciou nie je možná.

Systém sa skladá z impulzného generátora PD-TX, ktorý sa pomocou induktívnej sondy pripojí priamo na odkryté miesto na kábli. Generátor indukuje do kábla špeciálne imulzy, ktoré je možné merať a lokalizovať pomocou reflektometra Teleflex <link 204>T30-E PD </link>pripojeného na jednom konci kábla. Reflektometer z časového intervalu medzi prijatím priameho impulzu a impulzu odrazeného zo vzdialeného konca vypočíta vzdialenosť miesta, v ktorom je pripojený generátor na kábli. Túto zmeranú vzdialenosť je možné následne skonfrontovať so vzdialenosťou miesta závady určenou pri meraní ČV zariadením OWTS a upresniť tak skutočnú polohu miesta závady.

Týmto postupom je v mnohých prípadoch možné dosiahnuť značné časové a nákladové úspory elimináciou zbytočných výkopov. Impulzný generátor PD-TX umožňuje pomocou fóliovej klávesnice voľbu šírky generovaného impulzu, prístroj kontroluje správnosť prevádzkového režimu, resp. prípadné preťaženie, ako aj stav nabitia akumulátorov. Obmedzené možnosti induktívneho privedenia impulzu z generátora PD-TX na kábel sa vyskytujú najmä na kábloch s kovovým plášťom, resp. hustým pleteným medeným tienením.

Firmware for PAT300 and 400 series

The PAT300/400 Series portable appliance testers are firmware upgradeable via a Windows PC with a USB interface. Firmware updates are developed and released to add additional functionality to your PAT300/400 Series tester.

Notes:

i, You must register your PAT300/400 Series portable appliance tester in order to download the update software and associated firmware files.

ii, Install PAT upgrader driver software BEFORE connecting your PAT300/400 Series tester to your computer via the USB interface.

Please follow PAT upgrader instructions accompanying the upgrader software. Latest PAT300/400 firmware version 2.50. If using in conjunction with PowerSuite software, an upgrade may be required in order to provide compatibility with the latest firmware.

PAT300 Firmware 2.50
PAT300_FW_2_50.zip
3,1 MB | 12.06.19
PAT410 Firmware 2.50
PAT410_FW_2_50_UK_PL.zip
3,1 MB | 12.06.19
PAT420 Firmware 2.50
PAT420_FW_2_50_UK.zip
3,1 MB | 12.06.19
PAT450 Firmware 2.50
PAT450_FW_2_50_UK.zip
3,1 MB | 12.06.19
PAT release notes v2.50
ReleaseNotes-2-5.txt
10,9 KB | 12.06.19
PAT Upgrader installation instructions