Menu

MGTR-II

GPS referenčný časovač Megger

Produktová dokumentácia
  • Malé rozmery a hmotnosť
  • Jednoducho programovateľný výstupný impulz na synchronizáciu spúšťania testov na oboch koncoch vedenia
  • 12-kanálový prijímač časového signálu GPS s presnosťou 100 ns už niekoľko minút po zapnutí
  • Stabilita pri dočasnej strate GPS signálu takmer ako s rubídiovými atómovými hodinami
  • Sériový výstup s časovým kódom IRIG-B
  • Štandardný výstup s jedným impulzom za sekundu (PPS)
  • Časová značka udalosti (ETT) s rozlíšením 100 ns

MGTR-II je malý, ľahký, prenosný časovač so satelitným prijímačom signálu GPS, špeciálne určený na na vykonávanie testov ochrán elektrických vedení na oboch koncoch súčasne v spojení so systémami Megger SMRT, MPRT a PULSAR. Časovač MGTR-II slúži na generovanie presného naprogramovaného výstupného impulzu (POP) s rozlíšením 100 nanosekúnd. Tento výstupný impulz slúži na synchronizáciu spúšťacích vstupov dvoch alebo viacerých testovacích systémov SMRT, MPRT alebo Pulsar s odchýlkou najviac ±1 µs podľa univerzálneho koordinovaného času (UTC).

Časovač MGTR-II pozostáva z dvanásťkanálového prijímača časového signálu GPS a špeciálne navrhnutého, mikroprocesorom riadeného časovacieho modulu s výstupným rozhraním. Časovač MGTR-II súčasne sleduje všetky dostupné satelity systému GPS. Mikroprocesorom riadený časovací modul s výstupným rozhraním z prijímaného signálu získava informácie o presnom čase. Časovač MGTR-II navyše štandardne poskytuje 1 impulz za sekundu (PPS), údaje o čase v sériovom formáte ASCII, časové značky externých udalostí, výstupný sériový časový signál vo formáte IRIG-B a čo je najdôležitejšie, aj programovateľný výstupný impulz na spúšťanie testov na oboch koncoch vedenia naraz.

Časovač sa dodáva s 15,2-metrovým káblom a vysokoúčinnou anténou s integrovaným nízkošumovým predzosilňovačom, ktorá odoláva poveternostným vplyvom a má vysokú odolnosť voči rušeniu. Anténa sa dodáva s 10 cm vysokým držiakom.

Časovač MGTR-II možno ovládať prostredníctvom štandardného sériového rozhrania RS-232. Súčasťou dodávky je softvér na ovládanie časovača MGTR-II a na komunikáciu s ním.

MGTR

MGTR Windows® Based Control /Software – Software Version 2.1 is designed for use with MGTR and MGTR-II Megger GPS units. Provides simple user interface to set the Programmable Output Pulse for end-to-end tests. Download the Install zip file to your desktop and unzip to install.

Megger MGTR Control Software Utility
Megger-MGTR-Control-Software-Utility.zip
1,5 MB | 18.10.19