Menu

UHF PD Detector

UHF online detektor čiastkových výbojov

■  Univerzálny nástroj pre online diagnostiku VN a VVN zariadení

■ Dvojkanálový systém pre priame porovnanie výsledkov z dvoch senzorov

■  Meria na 3 úrovniach: A) Spektrálna analýza pre identifikáciu rušenia pozadia a frekvencie výbojovej aktivity; B) Meranie v časovej oblasti pre analýzu fázového rozloženia výbojov za účelom stanovenia typu výbojov/ závady; C) Meranie úrovne výbojovej aktivity

■ Synchronizácia so sieťovou frekvenciou pre účely merania v časovej oblasti prostredníctvom priamej synchronizácie zo siete alebo nepriamej pomocou sychronizačného adaptéra

Online detekcia čiastkových výbojov v UHF pásme je novou technológiou, ktorá poskytuje veľa nových možností preventívnej údržby energetických zariadení a ktorá sa vyznačuje univerzálnosťou, jednoduchosťou a rýchlosťou aplikácie a priaznivými nákladmi. Umožňuje vykonať prvostupňovú diagnostiku VN a VVN zariadení za bežnej prevádzky a rozlišovať stavy kritické pre prevádzku od tých,ktoré zatiaľ nie sú kritické, ale je vhodné sledovať ich ďaľší trend. 

UHF detektor od spoločnosti Megger je univerzálnym nástrojom preventívnej údržby určený pre prevádzkovateľov rozvodní a VN- a VVN- zariadení, ako aj pre servisné organizácie, poskytujúce diagnostické a servisné služby v oblasti VN- a VVN. UHF Detector Megger umožňuje detekovať čiastkové výboje v UHF pásme (150MHz ...1GHz), a to buď v kombinácii so špeciálnymi UHF-senzormi pre sledovanie stavu koncoviek VVN-káblov alebo pomocou dipólovej antény pre detekciu vonkajších povrchových a koronových výbojov na komponentoch v rozvodniach. Výhoda detekcie v UHF pásme spočíva v tom, že meriame v pásme mimo rušivých vplyvov povrchových a koronových výbojov, čo býva hlavným problémom pri meraní čiastkových výbojov v rozvodniach. Prídavne umožňuje v kombinácii s externými senzormi detekciu v RF pásme (100 kHz - 70MHz) za účelom prvostupňovej online kontroly rozvádzačov (kapacitný TEV senzor) alebo VN-káblov (induktívny HFCT-senzor).  

 

UHF PD Detector
UHF PD Detector Firmware
uhf_pd_update_v77_2-0-14.zip
7,4 MB | 10.12.21