Menu

T22/13B

Prenosný prepaľovací zdroj

Produktová dokumentácia
  • Max. výstupné napätie 15 kV a až 25 A prepalovací prúd
  • Odolnosť proti skratu
  • Zobrazenie výstupného prúdu a napätia
  • Impulzné napätie pre lokalizáciu plášťových porúch a zemných spojení, v kombinácii s prijímačom krokového napätia ESG NT

T 22/13 B je výkonný prepaľovací zdroj na znižovanie prechodového odporu káblových porúch, vhodný na intergráciu do meracích vozidiel, ale aj na mobilnú prevádzku. 

Vysoký výstupný výkon a skratová odolnosť umožňujú v takmer všetkých situáciách jednoduchú konverziu vysokoohmových porúch na nízkoohmové. Technológia rezonančného prepalovania umožňuje pri kompaktných rozmeroch  dosahovať vysoké prepaľovacie výkony.