Menu

HPA 100/110/120 AC and 130 DC

Testovacia sada

  • Výkonný systém testovania a prepaľovania
  • Kontinuálne testovanie so striedavým napätím do 100 kVrms pri 5 kVA
  • Vlastná hladina šumu pod 1 pC
  • Zabudovaná nadprúdová ochrana
  • DC testovanie až do 130 kV s voliteľným usmerňovačom

Sada AC HPA 100 je výkonná testovacia sada. Jednotka je navrhnutá na montáž do káblovej skúšobnej dodávky a môže byť použitá na skúšanie káblových systémov a na prepálenie vysoko ohmických káblových porúch s vysokým poruchovým napätím. Testovacia súprava môže byť vybavená prídavným zariadením usmerňovača na skúšanie DC až do 130 kV. Keďže vlastná úroveň šumu testovacieho systému je nižšia ako 1 pC, je tiež vhodná ako zdroj napätia pre merania PD.