Menu

HPG70-K

70 kV DC prenosný VN testovací systém

  • Maximálna bezpečnosť vďaka úplne izolovanému krytu
  • Samostatná ovládacia a riadiaca jednotka
  • Kontinuálna regulácia napätia
  • Meranie potenciálu HS

Kompaktný skúšobný zdroj HPG 70-K sa skladá z plne izolovanej vysokonapäťovej jednotky HVT 70-K a z riadiaceho zdroja HSG 1. Napriek malým rozmerom a nízkej celkovej hmotnosti, umožňuje HPG 70-K skúšanie DC napätím do 70 kV, resp. v prípade inštalácie do meracích vozidiel sa dá rozšíriť aj na zdroj 0,1 Hz do 52 kV.
HPG 70-K je vhodný ako prenosný zdroj, napr. pre montážne firmy vykonávajúce napäťové skúšky po pokládke káblov. Jednosmerné napäťové skúšky
Káble s papierovou izoláciou sa naďalej skúšajú jednosmer-ným napätím. Táto skúšobná metóda prináša na základe dlhoročných skúseností dobré výsledky, z hľadiska stanovenia izolačnej hladiny a prevádzkovej spoľahlivosti káblov s papierovou izoláciou.