Menu

HV Tester 25

Vysokonapäťový zdroj

Produktová dokumentácia
  • DC skúšky káblov a káblových súborov (nevhodné pre XLPE káble) a elektrických zariadení
  • Vysoká flexibilita vďaka vstavanej batérii
  • Interný vybíjací mechanizmus

VN Tester 25 kV je VN-skúšobný zdroj s nastaviteľným výstupným jednosmerným napätím 0 - 25 kV. Stav skúšaného objektu s ohľadom na elektrickú pevnosť a kvalitu izolácie môže byť stanovený na základe odčítania hodnôt pre výstupné napätie a prúd. Vďaka malým rozmerom a vnútornej  batérii je toto skúšobné zariadenie ideálne v podmienkach, kde nie je dostupný žiadny externý zdroj napájania.