Menu

PVS100i

Zariadenie na identifikáciu fáz za prevádzky

  • Prehľadné určenie fáz vzhľadom na referenčnú fázu
  • Využívanie synchronizácie podľa GPS a siete GSM pri určovaní fáz
  • Možnosť offline merania bez dátového spojenia s dodatočnou synchronizáciou
  • Jednoduché zadávanie korekcie podľa vektorových skupín transformátorov
  • Spoľahlivé fungovanie na všetkých napäťových úrovniach

Presná identifikácia jednotlivých fázových vodičov v oblasti distribúcie elektrickej energie je nevyhnutnou podmienkou pre zaistenie bezpečnej a spoľahlivej prevádzky elektrickej siete. To sa týka všetkých úrovní napätia, od nízkonapäťových distribučných sietí až po vysokonapäťové prenosové vedenia.

Identifikácia alebo overovanie fáz sa vyžaduje pri určovaní rozloženia zaťaženia jednotlivých fáz, pri prideľovaní fáz pre staré alebo nové inštalácie a pred prepájaním v záujme prevencie škôd a výpadkov. Pomocou prístroja PVS 100 na identifikáciu fáz možno zvýšiť bezpečnosť distribúcie elektrickej energie a predchádzať nehodám.