Menu

NIM1000

Prístroj na meranie impedancie

  • Vysoký skúšobný prúd až do 1000 A
  • Jedno- alebo trojfázové merania
  • Meranie čistej impedancie až do 10. harmonickej
  • Zobrazenie všetkých nameraných parametrov
  • Testuje v súlade s DIN EN 61557-3; VDE 0413-3

Pri skúšobnom prúde až 1 kA meria NIM1000 sieťovú impedanciu fázových a neutrálnych vodičov do 10. harmonických. To znamená chyby citlivé na zaťaženie, aj chyby vodiča N. Ďalej zistí vadné kontakty a neviditeľné problémy a je tiež užitočná na meranie impedancie uzemňovacej slučky v blízkosti zdroja napájania.