Menu

PSI410

Indikátor sledu fáz

Produktová dokumentácia
  • Indikácia sledu fáz v smere a proti smeru hodinových ručičiek pomocou LED
  • Zvuková signalizácia smeru otáčania
  • Indikácia stavu fáz pomocou LED
  • Istené meracie vodiče
  • Krokosvorky a hroty ako štandardné príslušenstvo
  • Duálny systém farebného značenia vodičov v trojfázovej sústave

Pri prácach na komerčných a priemyselných elektrických inštaláciách je často potrebné odpájať a zapájať trojfázové motory poháňajúce rôzne stroje. Pri určitých motoroch a čerpadlách je dôležité určiť správny sled fáz, pretože v prípade nesprávneho pripojenia fáz môže v priebehu niekoľkých minút dôjsť k poškodeniu bŕzd a ventilov.

Pri použití indikátora sledu fáz Megger PSI410 možno rýchlo určiť správny sled fáz pomocou troch dvojfarebných LED a špecifickej zvukovej signalizácie.