Menu

PSI700A

Indikátor sledu fáz

Produktová dokumentácia
  • Indikátor sledu fáz
  • jednoduché používanie
  • Indikácia napätia na fázach A, B a C

Megger PSI-700A je robustný, no ľahký prístroj na určovanie sledu fáz v trojfázovej sústave. Navyše dokáže odhaliť odpojenú fázu.

Prístroj PSI-700A sa jednoducho používa. Stačí pripojiť tri meracie vodiče k vodičom trojfázovej sústavy a okamžite sa rozsvieti príslušná kontrolka, signalizujúca sled fáz ABC (v smere hodinových ručičiek) alebo CBA (proti smeru hodinových ručičiek). Prítomnosť napätia na všetkých fázach signalizuje svit troch kontroliek. Ak je niektorá fáza odpojená, rozsvieti sa len kontrolka identifikujúca odpojenú fázu.