Menu

IDAX322

Analyzátor na diagnostiku izolácií

  • Najmodernejší analyzátor dielektrickej frekvenčnej odozvy (DFR) prispôsobený pre testovanie výkonových transformátorov, prechodiek a mnoho ďalších objektov
  • Analyzátor s príslušenstvom pre tie najnáročnejšie podmienky testovania v teréne
  • Skúšobné napätie s amplitúdou 2 kV a prúd 50 mA – vhodný pre objekty s nízkou kapacitou ako sú napr. prechodky alebo prístroové transformátory
  • Špičkový hardvér a špecifikácia pre najpresnejšie výsledky
  • Jednoducho použiteľný softvér s vyhodnotením podľa noriem a viac ako 25 rokov skúseností s technológiou DFR v teréne

IDAX 322 je vysokonapäťový analyzátor na diagnostiku izolácií založený na meraní dielektrickej frekvenčnej odozvy (DFR), alebo tiež FDS (Frequency Domain Spectroscopy). DFR je metóda resp. technológia, pri ktorej sa meria kapacita a stratový činiteľ/tan delta pri rôznych frekvenciách na posúdenie stavu izolácie testovaných objektov ako sú napr. výkonové transformátory, prechodky alebo prístrojové transformátory. Technológia DFR je založená na skúškach a skúšobných postupoch v laboratóriách, ktorá vďaka inováciám spoločnosti Megger bola prispôsobená na použitie v teréne v celom rade IDAX aplikácií.

U týchto typov skúšaných objektov problémy nie sú najčastejšie viditeľné za podmienok, pri ktorých je jednoduché vykonať diagnostické meranie (typicky pri teplote okolia a sieťovej frekvencii), ale skôr sa rozvíjajú pri vyšších teplotách alebo bližšie k prevádzkovým limitom testovaného objektu. Základom merania DFR je skutočnosť, že stratový činiteľ tan delta je závislý od geometrie izolačného systému, vedľajších produktov stárnutia, vlhkosti, parciálnej vodivosti v rámci izolačných olejov, frekvencie a teploty. Poznaním týchto vzťahov je potom oveľa jednoduchšie previesť vyhodnotenie stavu izolačného systému vo frekvenčnej oblasti ako v ďaleko zložitejšej teplotnej oblasti.

IDAX
IDAX Software
IDAXInstall-5-3-39.exe
63,9 MB | 24.10.22