Menu

TTR550005B

Jednofázový tester prevodového pomeru vinutí transformátorov sgenerátorom poháňaným ručnou kľukou

  • Testovanie jednofázových výkonových a distribučných transformátorov
  • Presná, mostíková metóda merania
  • Bezkonkurenčná presnosť ( 0,1 %) medzi prenosnými prístrojmi

Tento jednofázový tester prevodového pomeru transformátorov TTR dokáže merať prevod a magnetizačný prúd vinutí výkonových a meracích transformátorov napätia a prúdu. Odchýlky v nameraných hodnotách prevodu signalizujú problémy v jednom alebo oboch vinutiach alebo v magnetickom obvode.

Tester TTR pomáha odhaliť:

  • skraty vo vinutiach,
  • prerušené vodiče,
  • nesprávne zapojenie,
  • vnútorné poruchy alebo poruchy prepínačov odbočiek v stupňovitých regulátoroch a transformátoroch.

Prístroj dokáže presne merať hodnoty prevodu do 129,99 : 1 s presnosťou ±0,1 %. Pomocou prídavného transformátora (voliteľný doplnok) je možné zväčšiť rozsah merania prevodu na 329,99 : 1.

Tester TTR využíva princíp, že prevodový pomer napätí transformátora bez záťaže je prakticky rovný skutočnému pomeru počtu závitov.

Najväčším zdrojom chyby pri meraní transformátora je pokles impedancie primárneho vinutia v dôsledku magnetizačného prúdu, ktorý však tester TTR udržiava na minimálnej hodnote tým, že na transformátor privádza len zlomok menovitého napätia. Vďaka obvodovému riešeniu, ktoré rešpektuje obe tieto podmienky, a mostíkovej metóde merania možno hodnotu prevodu transformátora určiť s vysokou presnosťou.

Pri meraní prevodu distribučných výkonových transformátorov je možné dosiahnuť presnosť pod 0,1 %.

TTR 550503

TTR 550503 Firmware Update

IMPORTANT NOTICE

Firmware version 6.5 is available via Megger’s repair department as part of a hardware update and will not appear on this website. Both Firmware versions 6.4 & 6.5 improve reliability, but 6.5 improves reliability drastically and completes tests in half the time.

The hardware update related to Firmware version 6.5 will be performed FREE OF CHARGE (this does not include cost of shipping to and from Megger factory or Megger Authorized Service Center [ASC]).

Please note: Any required hardware repairs not related to Firmware version 6.5 will incur standard repair charges.

Please contact your nearest Megger sales representative for information on where to return your instrument for updates.

The Megger Valley Forge, USA factory and select Megger ASCs can perform updates. If you do not feel capable of performing updates properly, please contact your nearest Megger sales representative for information on where to return your instrument for updates.

Carefully read all instructions and backup your data before performing any updates.

Only update the firmware or software if you are experiencing difficulty with your instrument or if you have a specific need to do so.

!! WARNING !!

Incorrect installation of updates and incomplete updates may cause an error and make the equipment unusable.

If damage occurs from improper updates, customer is responsible for repair costs.


1. PowerDB PC Upgrade [Optional]:

a. Download PowerDB 11 (You will be redirected to www.powerdb.com/download)

b. TTR PC Quick Manual


2. Install TTR 550503 Firmware Upgrade:

Please refer to the version on your TTR 550503 Self-Test screen during startup to determine if this update applies to you

a. TTR 550503 Firmware Upgrade Instructions

b. Download TTR 550503 Firmware Upgrade Installer - Firmware version 6.4

c. TTR 550503 Quick Manual

TTR 550503 Firmware Upgrade Installer
TTR300_310_550503_FW_6-4.zip
97,2 KB | 25.07.18
TTR 550503 Firmware Upgrade Instructions
Upgrading-TTR-550503-Firmware.pdf
257,2 KB | 25.07.18
TTR 550503 Quick Manual
TTR-550503-Quick-Manual.pdf
537,6 KB | 25.07.18
TTR PC Quick Manual
TTR-PC-Quick-Manual.pdf
561,7 KB | 25.07.18