Menu

DCM300E

Kliešťový tester unikajúceho prúdu

Produktová dokumentácia
  • Rozlíšenie 0,01 mA
  • Spĺňa normu IEC61010-2-032 a požiadavky na elektromagnetickú kompatibilitu.
  • Rozsahy 30 mA, 300 mA, 30 A a 300 A

Kliešťový tester unikajúceho prúdu DCM300E je určený predovšetkým na kontrolovanie unikajúcich prúdov; má na tento účel určený rozsah 30 mA, na ktorom dosahuje rozlíšenie len 10 µA. Tester DCM300E je schopný merať striedavé prúdy až do 300 A, vďaka čomu možno tento vysoko všestranný prístroj použiť na meranie prúdu v širokom spektre situácií a aplikácií.

Typickým príkladom využitia prístroja DCM300E je meranie unikajúceho prúdu v inštalácii, kde opakovane dochádza k vybaveniu prúdového chrániča. Výsledok merania rýchlo ukáže, či k vybaveniu prúdového chrániča dochádza v dôsledku nadmerného unikajúceho prúdu, alebo či ide o poruchu samotného prúdového chrániča. Prístroj DCM300E má 4 rozsahy: 30 mA, 300 mA, 30 A a 300 A, pričom na najnižšom rozsahu dosahuje rozlíšenie 0,01 mA. Veľmi praktickým prvkom na prístroji DCM300E je analógový bargraf, pomocou ktorého možno oveľa ľahšie sledovať rýchle zmeny meraného prúdu než na digitálnom ukazovateli. Medzi ďalšie vymoženosti patrí funkcia „Data Hold“, ktorá uľahčuje meranie na ťažko dostupných alebo zle osvetlených miestach, a funkcia automatického vypínania, ktorá predlžuje výdrž batérií.

Pri návrhu tohto kliešťového testera bolo myslené aj na bezpečnosť; jeho konštrukcia spĺňa najnovšiu bezpečnostnú normu IEC1010-2-32 a tiež požiadavky na elektromagnetickú kompatibilitu. Prístroj DCM300E je vybavený prídavnými ochrannými prvkami, ktoré zvyšujú bezpečnosť používateľa pri práci.